Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Efterbehandling

Efterbehandling erbjuds efter genomförd dagbehandling alternativt beroendebehandling på behandlingshem.

Efter genomförd dagbehandling alternativt beroendebehandling på behandlingshem erbjuder vi efterbehandling varje onsdag 8.30-10.30 under 9 månader. Efterbehandling erbjuds som kontinuerlig behandling över tid för att öka möjligheterna att vidmakthålla förändring.