Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Länsstyrelsen uppmanar till sparsamhet med vatten från egen brunn

En stor del av de enskilda brunnarna på Gotland får sitt vatten från små grundvattenmagasin. Mätningar i juni visar att grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under det normala. Länsstyrelsen uppmanar de som har egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.