Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Almedalen, Visby

Här samlas Region Gotland under Almedalsveckan

Publicerad 2018-06-20 11:35
Under Almedalsveckan 2018 arrangerar Region Gotland flera spännande seminarier, svarar på frågor i Träffpunkt Gotland och medverkar i många andra sammanhang. Hoppas vi ses i vimlet under veckan!