Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

BarnSam och VuxenSam deltar i Almedalsveckan

Under Almedalsveckan är BarnSam, tillsammans med VuxenSam, med och arrangerar tre seminarier om Region Gotlands samverkansarbete. Ett seminarium handlar om samverkansstrukturen, ett seminarium kommer att beskriva vad samverkanskompetens är och vad som krävs för att samverkan ska fungera, och slutligen ett seminarium där socialpsykiatriska teamet och familjeorienterat skolstöd berättar om hur samverkan och samarbete kan se ut i praktiken. Välkommen att delta.