Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ung kvinna studerar

Äldreomsorgslyftet

På den här sidan finns information om de olika utbildningssatsningar som erbjuds för medarbetare och chefer inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet omfattar både personal inom Region Gotlands äldreomsorg och de privata utförare som har avtal med regionen.

Inom ramen för regeringens satsning Äldreomsorgslyftet genomför Region Gotland nu åter satsningen för att stärka och höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare, genom att ge tillsvidareanställda möjlighet till att genomgå utbildning på betald arbetstid.
 
Erbjudandet riktade sig till anställda både inom Region Gotland och hos externa utförare.
 
Satsningen vänder sig till dig som är tillsvidareanställd på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten och som vill utbilda dig till undersköterska alternativt specialistundersköterska. Nytt för i år är att satsningen även riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap.
 
Erbjudandet innebär att du arbetar 70% och studerar enligt utbildningsplan. Det blir cirka en dag i veckan plus hemstudier, samtidigt som du har 100% lön. En förutsättning för att ta del av erbjudandet är att du under hela studietiden arbetar i din ordinarie verksamhet minst 50 %. 
 
För mer information:
Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
 
 

Vill du utvecklas i ditt ledarskap? I satsningen av äldreomsorgslyftet finns det nu möjlighet att studera även för enhetschefer inom äldreomsorgen på arbetstid.
 

För närvarande finns ingen planerad kursstart inom egen regi, men är du som första linjens chef inom äldreomsorgen på Gotland  intresserad av att utbilda dig, kontakta utbildningshandläggare. 

 

För frågor gällande utbildningen:

Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498-20 45 58
För de medarbetare som idag är undersköterska men som vill ta steget vidare och arbeta mer med att utveckla en verksamhet och ta ett större ansvar.
 
Det finns möjlighet till att utbilda dig som specialistundersköterska med inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens, palliativ vård eller välfärdsteknik.
 
Verkar det intressant?
 
Du anmäler dig själv genom utbildarens hemsida och om du blir antagen så meddela din chef och utbildningshandläggare, kontaktuppgifter finns här nedan. 
 
För mer information:
Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
 
 
 

Just nu finns följande alternativ:

 

1. Undersköterskeutbildning i samarbete med Vuxenutbildningen med en träff i veckan. Start v 35 2022

Läs mer och ansök här: 

https://regiongotland.varbi.com/se/what:job/jobID:497392/?token=73de80a33d2b238d9d6436c23c9abe6b


2. Distanskurser via Hermods

 
Skriv ”Äldreomsorgslyftet” under ”Övriga upplysningar” på din ansökan. Kontakta utbildningshandläggare vid kursstart.
 
 
 
 

För mer information:

Anna Lipponen, utbildningshandläggare
E-post: anna.lipponen@gotland.se
Telefon: 0498 20 45 58
 
 
 

 

Utbildning till välfärdstekniksamordnare inom äldreomsorgen finns och söks via https://www.yrkeshogskolan.se/

 

Vid antagning så kontakta utbildningshandläggare Anna Lipponen samt din chef.

 

Kontaktuppgifter utbildningshandläggare:

Anna Lipponen

anna.lipponen@gotland.se