Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och omfattar varje människas lika möjligheter att ha ett tillfredsställande och säkert sexualliv, möjligheten att få barn och frihet att besluta om och när och hur ofta det ska ske. Det innebär också rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.

Möjligheten till trygg och säker sexualitet påverkar hälsan. En sexualitet, fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld är hälsosam. Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i principen om allas lika värde och i de mänskliga rättigheterna.

Se även Region Gotlands webbsida om hbtq+

 

Aktuellt

Tillfällen för kunskapspåfyllnad och diskussion kring hbtq+

20 eller 21 februari, länk till inbjudan

Kunskap och metodstöd inom SRHR

Sexualitet och relationer, 1177

Sexualitet och relationer, RFSU

UMO.se - webbsida för dig mellan 13 till 25 år om sex, hälsa och relationer

Youmo.se - webbsida från UMO på lättare svenska och andra språk

Mittprivatliv.se - webbsida för ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer

Fakta och praktikor från RFSU

Säkrare sex, RFSU

Skydd och test för sexuellt överförbara infektioner, Region Gotland

Sexuellt överförbara infektioner, 1177

Klamydiainfektion, Folkhälsomyndigheten

Klamydiastatistik Gotland

Smittskyddslagen, 1177

Smittskydd Gotland

Kunskap om hiv, Folkhälsomyndigheten

Preventivmedel, RFSUKondompraktika, RFSU

Abort, Socialstyrelsen

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen

Unga som har sex mot ersättning, Stockholms stad

 

Webbutbildningar

Normino- ett spel om hbtq och normer, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götaland

Hbtq och normer - webbutbildning Stockholms läns landsting

Utbildningsmaterial om sex mot ersättning, inkl filmer för medarbetare, från Socialstyrelsen

 

Material och metoder

Film om att använda kondom för att förebygga sexuellt överförda infektioner

Tecknad film om samtycke - te och samtycke, översättning av FATTA MAN

 

Metodmaterial barn och unga

Om Youmo.se - vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Sex på ditt sätt - om sex för unga, RFSU

Sex: your own way - A booklet about sex for teens, RFSU

Privatliv - app om kroppen, känslor, relationer och sex för ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsvariationer, RFSU

Stopp min kropp! - prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp, Rädda barnen

Men fråga mig bara! - om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga, Stiftelsen Allmänna barnahus

Handledarmaterial - Ska vi byta? Sex mot...? Länsstyrelsen Stockholm

Ses offline- ett metodmaterial om unga, sex och internet, MUCF

Inte ditt fel - Att förebygga sexuell utsatthet, MUCF

Röda tråden - metodmaterial för sex- och samlevnadsundervisning för skola, fritidsgård, idrottsföreningar etc, Stockholms Läns Landsting

Fråga chans - webbsidor för sex- och samlevnadsdiskussioner med barn och ungdomar, Stockholms Läns Landsting

Pinigt - animerade filmer om pinsamheter och sex, Västerbottens Läns Landsting

Pinigt - hanledning för att använda filmerna vid korta samtal, Västerbottens Läns Landsting

Pinigt - handledning för att använda fimera för längre samtal/undervisning, Västerbottens Läns Landsting

Sex övningar om sex - material för undervisning i åk 7-9 och gymnasiet, Västra GötalandsregionenKondomboken - lärarhanledning och elevmaterial, RFSU

En glidande skala - spel om ömsesidighet och samtycke för åk 7-9 och gymnasiet, Västa Götaland

Ligga i eller ligga lågt - spel om njutning, bekräftelse och andra anledningar till att ha sex för åk 7-9 och gymnasiet, Västra Götaland

Vill du? Filmer och lärarhanledning för diskussioner om kränkningar, övergrepp och sexuellt våld, RFSU

Sex på kartan - animerad film för sex-och samlevnadsundervisning för årskurs 7-9, UR Skola

Sexualkunskap - högstadiet, filmer från UR Skola

100 frågor om sex - 1-minuters filmer för årskurs 7-9, UR Skola

Sexualbyrån, filmer om kroppen, kärlek, relationer och sex för särskolan - högstadie och gymnasium, UR skola

Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan, RFSU

Reslust- webbutbildning/spel om sex på utlandsresor, för gymnasiet, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götaland

Filmer om STI och hiv på lättare Svenska för högstadiet och gymnasiet, Stockholms Läns Landsting

Sexualundervisning på lättare Svenska, RFSU

Sexualundervisning - webbsida RFSUSex i skolan - stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, RFSU

Filmer om SRHR i skolan, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt centrum

Metoder i sex - och samverkansundervisning, RFSU

Sexualitetskunskap - Ett stödmaterial till undervisning i sex & samlevnad, jämställdhet och likabehandling, Malmö stad

Skolverket om sex- och samlevnadsundervisning

Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år, Skolverket

Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år, Skolverket

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan, Skolverket

Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan, Skolverket

 

 

Metodmaterial SFI

Hur gör man? - Undervisningsmaterial för SFI om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Hur säger man? - Lärarhandledning SFI om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Sexualundervisning på lättare Svenska, för SFI och språkintroduktion, RFSU

Filmer om SRHR på SFI, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt centrum

 

Metodmaterial socialt arbete

SRHR på HVB-hem - handledning för medarbetare, Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Våga fråga om sex - metodmaterial för Socialtjänsten, Region Skåne

Fråga, lyssna och var intresserad- en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet, Malmö stad

 

Powerpointpresentationer från föreläsningar Gotland

Sexuell hälsa och relationer med fokus på unga, 17-03-29 Maja Österlund och Karolina Höög

Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, 16-11-22, Janne Nordstedt

Unga, relationer, hälsa och migration, 16-03-09, Soraya Sohrabi

Unga, relationer, sexuell hälsa och migration, 16-03-09, Maja Österlund

 

Nationella rapporter

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige, UngKAB15, Folkhälsomyndigheten

Sexuality and health among young people in Sweden, UngKAB15, Folkhälsomyndigheten

Fokus 15, Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, MUCF

Tio år med hivprevention i Sverige, Folkhälsomyndigheten

Att leva med hiv i Sverige - en studie om livskvalitet hos personer osm lever med hiv, Folkhälsomyndigheten

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter, Folkhälsomyndigheten

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion, Folkhälsomyndigheten

 

 

Sidan uppdaterad: 1 februari 2018
Ansvarig för sidan: Veronica Hermann

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?