Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för planläggning och bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden svarar också för kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning).

Nämnden antar detalj- och översiktsplaner och beslutar i större bygglovärenden, och ärenden av principiell natur liksom nyetableringar utanför planlagt område och i känsliga lägen.

Rutinärenden har av nämnden delegerats till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän för beslut.

Nämnden sammanträder ungefär en gång varannan månad och däremellan sammanträder nämndens arbetsutskott som kan besluta i en del enklare ärenden på delegation.

Nämndens protokoll blir offentligt efter justering, vilket sker inom 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt PUL (personuppgiftslagen) skall alla protokoll avidentifieras. Detta kräver ett omfattande manuellt arbete, vilket gör att det kan dröja upp till några veckor efter justering innan protokollen kan publiceras på hemsidan.

Sidan uppdaterad: 8 september 2016
Ansvarig för sidan: Jennifer Medin

Kontakt

Byggnadsnämnden
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bn@gotland.se

Jennifer Medin
Nämndsekreterare
Telefon: 0498-26 91 94
E-post: jennifer.medin@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?