Barn- och elevhälsa

I Barn- och elevhälsan arbetar:

  • skolläkare,
  • skolsköterskor
  • förskole- och skolpsykologer
  • skolkuratorer
  • hörsel-, syn-, rh- och talpedagoger 
  • sjukhuslärare

Var finns vi?

Vi är organiserade i lokala barn- och elevhälsoteam i förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet. Kontakt kan upprättas via förskolechef/rektor eller direkt med oss.

Hur och med vad arbetar vi?

Vi arbetar dels på en generell nivå (som ska nå alla i skolan) med frågor som elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och skolans arbete mot kränkande behandling. Vi arbetar också på en individuell nivå där vi ska vi undanröja hinder för enskild elevs lärande och utveckling genom bl.a. personalhandledning, elevstödjande samtal, utredningar eller deltagande i upprättande av åtgärdsprogram.

Barn- och elevhälsan ger stöd till förskolan och skolan genom kunskap på områden som tal- och språkutveckling, funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, normbrytande beteenden, stress, suicidrisk, fysisk- och psykisk ohälsa, diskriminering, kränkande behandling, jämställdhet, livsstilsrelaterad ohälsa, tobak/alkohol/droger, sex- och samlevnad, kriser och konflikter. Den samlade elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.

Sidan uppdaterad: 13 mars 2017
Ansvarig för sidan: Maria Benczy

Kontakt

Chef för Barn- och elevhälsan
Maria Benczy
Tfn: 0498 - 26 94 20
E-post: maria.benczy@gotland.se

Besöksadress:
Visborgsallé 19
621 82 Visby

Fler kontaktuppgifter finns på våra respektive yrkesgruppers enskilda sidor.

 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?