PRIO

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad sedan år 2012. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. En av dem är Gotland.

Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.
Utvecklingsarbetet utgår från forskning och beprövad erfarenhet

Utvecklingsarbetet utgår från en rad dokumenterat framgångsrika arbetssätt som hämtats från andra länders skolsystem. Arbetssätt som nu anpassas till den svenska skolans förutsättningar. För att lyckas förbättra skolan behöver vi lära av andra som lyckats. De goda exempelen kan hämtas både från Sverige och från andra länder.

PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company och bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010 samt annan aktuell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

PRIO på Gotland

Gotland gick med i PRIO under 2015. Fyra skolor deltar för närvarande och befinner sig i olika faser i utvecklingsarbetet: Högbyskolan, Solbergaskolan, Lyckåkersskolan och Solklintsskolan. Under läsåret 2016/17 ingår även skolorna i Dalhem, Endre, Lärbro, S:t Hans/Norrbacka i PRIO-arbetet. Tre förändringsledare handleder arbetet på de olika skolor som deltar. 

Praktiskt innebär PRIO att det på de deltagande skolorna görs en kartläggning av skolornas befintliga styrkor och utvecklingsområden via befintlig dokumentation, observationer av möten, klassrumsbesök, tidsloggning och ett flertal djupintervjuer med personalen.

Kartläggningsarbetet genomförs under fas 1 och 2. Nya arbetssätt och processer tas fram och prövas under de två avslutande faserna. Varje fas omfattar 6-10 veckor.

PRIO:s fyra faser:

Fas 1

  • Hela skolledningen ges djupare insikter i målsättningen med arbetet.

  • Praktiska förutsättningar för fas 2-4 skapas

Fas 2

  • Nuvarande arbetssätt  och andra förutsättningar på skolan kartläggs enligt PRIO:s metodik och med hjälp av självvärdering – kartläggningsverktyg.

Fas 3

  • Lokal anpassning av arbetssätt, mallar och verktyg till den aktuella skolan

  • Ytterligare nödvändiga verktyg och strukturer  som stödjer målbilden tas fram.

Fas 4

  • Införande av framtagna arbetssätt och processer

  • Utvärdering, förfining och uppföljning av nya arbetssätt och processer

  • Dokumentation av erfarenheter

Sidan uppdaterad: 25 november 2016
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Kontakt

Marit Olsson
Förändringsledare PRIO
Telefon: 0498-26 94 12
E-post: marit.olsson@gotland.se

Linda Sippmanne
Förändringsledare PRIO
Telefon: 070-330 74 77
E-post: linda.sippmanne@gotland.se

Johan Lindberg
Förändringsledare PRIO
Telefon: 0498-26 41 37
E-post: johan.lindberg@gotland.se

Eva Elisdotter
Förändringsledare PRIO
Telefon: 0498- 26 36 20
E-post: eva.elisdotter@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?