Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Beslut om åtgärder

Det har under 2015 och 2016 fattats flera politiska beslut om olika åtgärder för att klara Region Gotlands ekonomi både på kort och lång sikt. 

­Resultatkrav 2016

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade i mitten av mars om ett resultatkrav på nämnderna på 40 miljoner kronor för 2016. Detta som en reaktion på de signaler om fortsatt ökade  kostnader på en oacceptabel nivå, som kommit från nämnderna i årets första månadsrapporter.

170 miljoner ska sparas från 2017

Efter budgetberedningen 2016 beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige en tuff sparbudget. 170 miljoner ska sparas mellan 2017 och 2019. Besparingar ska göras inom bland annat utbildningsområdet, intern service och administration. Under 2016 blir det också stopp för nya investeringar.

Budgeten för 2017 är dessutom helt beroende av det kommande resultatet för 2016. Hittills pekar prognosen efter första delårsrapporten mot ett underskott på –12 miljoner kronor. Prognosen för nämnderna är –60 mnkr. Med tanke på kravet att det negativa resultatet för 2015 ska återställas är det extra allvarligt.

I samband med vårens budgetberedningsarbete avslutades arbetet för den politiska konstellation, som tillsattes hösten 2015, för att hantera Region Gotlands ekonomiska situation.

Arbetet för en långsiktig och hållbar ekonomi fortsätter nu i nämnderna.

Hitta direkt

Sidan uppdaterad: 8 september 2017
Ansvarig för sidan: Ulrika Jansson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?