Tidplan

Arbetet för att skapa en långsiktig och hållbar ekonomi pågår. 170 miljoner kronor ska sparas mellan 2017 och 2019. Besparingar ska bland annat göras inom utbildningsområdet, intern service och administration.

Några viktiga tidpunkter har listats nedan.

  • Nya åtgärder för att hantera 2016-års kostnadsutveckling beslutades av regionstyrelsens arbetsutskott i mars 2016.
  • Beslut om långsiktiga åtgärder och besparingar som ska ge effekt från och med 2017 och framåt, fattades vid regionstyrelsen budgetberedning i maj 2016.
  • I juni 2016 fattade regionfullmäktige beslut om driftbudget 2017. Beslut om investeringsbudget sköts upp till budgetavstämningen i oktober.
  • Vid budgetavstämningen i oktober 2016 behandlade regionstyrelsens arbetsutskott regionens ekonomi. Resultatet av beredningen presenterades en dryg vecka senare. Investeringsbudgeten beslutades och även driftbudgeten justerades genom bland annat ett ramtillskott till vård- och omsorgsverksamheterna.
Sidan uppdaterad: 28 december 2016
Ansvarig för sidan: Ulrika Holm

Hitta direkt!

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

Niclas Ohlander
Koncerncontroller
Telefon: 0498-26 91 18
E-post: niclas.ohlander@gotland.se

Ulrika Jansson
Koncerncontroller
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

Mikael Wollbo
Redovisningschef
Telefon: 0498-26 91 10
E-post: mikael.wollbo@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?