Värdefull kulturmiljö

Hos de gotländska fiskelägena sammanfaller en rad aspekter som gör att de upplevs som en viktig gemensam resurs för stora natur- och kulturvärden.

Här finns enstaka äldre byggnader som i ett traditionellt kulturhistoriskt perspektiv kan utpekas som värdefulla.

Annat ger genom storlek material och byggandesteknik viktig information om gotlänningarnas livsvilkor.

Vid fiskelägena finns ofta också äldre anläggningar som länningar, lysstänger, garngårdar och båtar eller senare tiders rökar, kajer eller vinschar.

Tre klassificeringar:

De fiskelägen som omfattas av denna policy är i första hand de som bedömts som särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

1. Byggnadsminnen
Endast ett fiskeläge, Tomtbod i Burs, är skyddat som byggnadsminne. Motivet för byggnadsminnesförklaringen var att Tomtbod var Gotlands bäst bevarade storfiskeläge.
 

2. Kulturmiljö av riksintresse
De elva fiskelägen som utpekats som riksintresse för kulturminnesvården (1987) beskrivs som särskilt genuina fiskelägesmiljöer i landskap av högsta skyddsklass med ålderdomliga strandbodar.
 

3. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla
Bedömningen av fiskelägenas relativa kulturhistoriska värde skiftar över tiden.

Av de nio högst värderade lägena i 1973 års inventering var det endast fyra som gavs status som riksintresse vid bedömning 1987.

Idag finns en bredare syn på det kulturhistoriska värdet. Det är inte bara de mest ålderdomliga lägena och bodarna ses som värdefulla. Även 1940-talets bodar för yrkesfiskare berättar en del platsens historia och är av intresse att bevara.

2010 upprättade Region Gotland och Gotlands Museum en utökad lista över fiskelägen som bedömdes vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Listan ligger till grund för urvalet i denna policy.

För dessa utpekade fiskelägen gäller ett utökat skydd genom förvanskningsförbudet enligt Plan- och Bygglagen (PBL).

Sidan uppdaterad: 22 maj 2017
Ansvarig för sidan: Maria James

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?