Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Fiskelägen, Norrlanda

Hammars

Hammars fiskeläge är dokumenterat sedan 1700-talet då både båthamn och båthus är markerade på karta.

Fiskeläget, där samtliga socknens gårdsparter samt tre Hörsnegårdar fiskat tillhör Gotlands mera kända.

I en ängesliknande miljö står ett tiotal bodar på rad innanför en brygga och några gamla länningar. Tre av bodarna är äldre bulbodar medan de övriga har uppförts vid mitten av 1900-talet.

Fiskeläget representerar en ålderdomlig tradition och bebyggelsemiljö kopplad till sockengemensam organisation.

I 1982 års kulturminnesprogram utpekas Hammars som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö.
 

Hammars i Norrlanda, Jungfruburen
 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย