Fiskelägen, Ardre

I Ardre finns fem fiskelägesmiljöer av vilka Vitvär, Gamle Broen och Langbjenne utpekades som kulturhistoriskt värdefulla vid fiskelägesinventeringen 1973. Övriga fiskelägen är Nya Broen och Gammelhamn i Ljugarn.

Vitvär

Vitvär fiskeläge i Ardre

Vitvär är ett av Gotlands mest kända fiskelägen.

Här finns flera längor av sammanbyggda stenbodar från 1700- och 1800-talen.

Bodarna har flistak av vildlagd kalkstensflis.

Det finns också en rad träbodar i resvirke under fal- och spåntak - samt en båtbod.

Träbodarna är obehandlade, naturgrå, såsom det var vanligt förr men sällsynt idag.

Vitvär fiskeläge omges av bandtun. Här finns lysarstänger och brygga.

Gamle Broen

Längst söderut i Ljugarn, vid den östra delen av hamnen, ligger Gamle Broen fiskeläge med 14 bodar. 

Bodarna är byggda efter hamnens tillkomst på 1930-talet men ligger tätt i rader och grupper. Det ger en upplevelse av en traditionell, tät men sentida fiskelägesmiljö från mitten av 1900-talet och den stora sillfiskeperioden.

Här blandas stora bodar som varit båthus och salteri med normalstora fiskebodar, men också det stora hamnmagasinet i entrén till fiskeläget.

Två jordkällare och de övergivna gistrummen ingår i helhetsbilden.
 

Gamle Broen är utpekad som kulturhistoriskt särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.

Langbjenne

I den östra änden av Ljugarns hamn ligger Langbjenne fiskeläge med 12 bodar i två rader på var sida om Bodgatan.

Langbjenne fiskeläge är gammalt men de flesta bodarna är byggda efter hamnens tillkomst 1932-1933. 

En skiftesverksbod av äldre datum samt en bod och ett båthus från sekelskiftet 1900 är bevarade.

Flera bodar har försvunnit under det sista kvartalet av 1900-talet.
 

Langbjenne fiskeläge är utmärkt som särskilt värdefull fiskelägesmiljö i 1982 års kulturminnesprogram.
 

Sidan uppdaterad: 5 april 2017
Ansvarig för sidan: Maria James

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?