Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Catrine Wikström
Regional kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 48, 070-447 67 21
E-post: catrine.wikstrom@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen

De regionala kulturinstitutioner som finns på Gotland är organisationer som producerar och förmedlar professionella kulturaktiviteter. Institutionerna är en bas och en kraft för utveckling av kulturlivet och det gotländska samhället i övrigt.

De gotländska externa kulturinstitutioner som får stöd via kultursamverkansmodellen är Gotlands Museum, Gotlandsmusiken och Länsteatern på Gotland. Internt, dvs med Region Gotland som huvudman, finns ytterligare två stycken, Film på Gotland och Gotlands Länsbibliotek. Mer information om de regionala kulturinstitutionerna hittar du i högerspalten via länkar till deras respektive websidor.  

Regionalt uppdrag till institutioner inom kultursamverkansmodellen 2014-2016

Det regionala uppdraget innebär att institutionen inom sin konstform och sitt verksamhetsområde ska:

1. Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
Institutionen ska verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturlivet. 

2. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer
Institutionen ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde. Den ska samordna, förmedla och bygga kunskap bland annat genom skapandet och utvecklandet av nätverk och mötesplatser samt genom att delta i samarbeten med andra kulturaktörer, civilsamhälle och fria professionella kulturskapare. Institutionen ska sörja för att stödja fria kulturaktörer, t ex genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens vid samarbeten och gemensamma projektansökningar. 

3. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig utveckling och förnyelse

Institutionen ska hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig utveckling och förnyelse inom området. Institutionen ska göra omvärldsanalyser, koppla forskning till sin verksamhet, initiera ny kunskap och testa nya grepp. Institutionen ska årligen genomföra undersökningar där slutkonsumenten får svara på frågor om nöjdhet kring utbud och innehåll i verksamheten.

För de institutioner som är huvudmän för konsulenter tillkommer en punkt i uppdraget.

4. Tillhandahålla främjandeverksamhet genom huvudmannaskap för kulturkonsulenter
Institutionen ska för konsulenternas räkning tillhandahålla arbetsplats inklusive erforderlig teknik, verksamhetsbudget och tillgång till att kunna nyttja institutionens administrations-, informations- och marknadsföringsresurser.

Sidan uppdaterad: 13 juni 2017
Ansvarig för sidan: Catrine Wikström
Regional kulturstrateg

Catrine Wikström Catrine Wikström
 

Besök och gilla gärna vår Facebooksida: Forum för kulturutveckling Gotland.

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?