Välkommen till upphandlarna

Upphandlarna är Region Gotlands centrala upphandlingsfunktion.

Vi ansvarar för samordnade upphandlingar av varor och tjänster, samt utför specifika upphandlingar på uppdrag av de olika förvaltningarna.

Alla upphandlingar inom regionen genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och den upphandlingspolicy som antagits av fullmäktige i Region Gotland.

Upphandlingar via SKL Kommentus Inköpscentral
Region Gotland kommer att för vissa ramavtalsområden använda sig av ramavtal upphandlade av SKL Kommentus Inköpscentral.

Inköpscentralen upphandlar i eget namn, meddelar beslut och tecknar avtal med aktuella leverantörer, och Region Gotland kommer att därefter att ansluta sig formellt som användare av http://www.sklkommentus.se/inkopscentral

Intern information

Det finns nya sidor om inköp och upphandling under Ekonomi på Intranätet.
 

 

Sidan uppdaterad: 8 januari 2014
Ansvarig för sidan: Thérèse Agehed

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย