Regionens förtroendevalda med parti, uppdrag, hemort och kontaktuppgifter

Förtroendevalda i regionfullmäktige samt styrelser och nämnder.

A

Aav Christoffer (M) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
072-369 11 68, christoffer.aav@gmail.com

Aboulaich Ayman (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-944 99 09, ayman.aboulaich@gmail.com

Ahlin Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
0498-26 70 00, eva.ahlin@centerpartiet.se

Ahlin Oscar (S) Fröjel.
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-326 54 90, oskar.ahlin@gmail.com

Alesandrelli Laura (S) Väskinde
Tekniska nämnden; ledamot
070-090 72 04, lauraa@live.se

Ammunet Torgny (S) Stenkumla.
Regionfullmäktige; 1:e vice ordförande
Tekniska nämnden; ledamot
073-652 27 30, torgny.ammunet@outlook.com

Andermo Clara (MP) Mästerby
Regionfullmäktige; ersättare
070-552 72 44, clara.andermo@student.kmh.se

Andersson Anna (C) Levide.
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-848 36 96, levide@telia.com

Andersson Britt (S), Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.linnea.andersson@gmail.com

Andersson Charlotte (S) Visby.
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 57, charlotte.k.andersson@gmail.se

Andersson Ylva (C) Träkumla. 
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson@centerpartiet.se

Andersson, Tjelvar (C) Tingstäde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
qvarnstromchristina@hotmail.com

B

Backlund Carin (M) Visby
Revisor; ordförande
Visby Centrum; lekmannarevisor
073-600 13 17, carin.backlund@moderat.se

Bauer Annamaria (V) Väte.
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-071 33 99, annamaria.bauer@gmail.com

Bendelin Börje (C) Väte.
Byggnadsnämnden; ersättare
070-399 00 97, bendelin.magnuse@i.lrf.se

Bandelin Ylva (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-696 04 98

Benneck Lars-Erik (M) Västerhejde
Byggnadsnämnden; ledamot
076-806 64 00, lars-erik.benneck@moderat.se

Benneck Margareta (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@moderat.se

Benzler Brittis (V) Sjonhem
Regionråd
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
070-447 67 71, brittis.benzler@gotland.se

Benzler Jörgen (V) Sjonhem
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
Valnämnden; ledamot
070-447 78 92, jorgen.benzler@gotland.se

Berg Lisa (S) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-587 51 58, lisa.berg@fenomenalen.se

Bjurström Lars (V) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-541 98 35, lars.bjurstrom@vansterpartiet.se

Björkman Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
Valberedningen; ordförande
070-083 26 23, bo.bjorkman@gotland.se

Björkman, Maria (S) Visby
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; ordförande
0498-26 34 11, maria.bjorkman@gotland.se

Blomgren Dan (S) Visby
Socialnämnden; ledamot
073-809 44 12, dan.blomgren@seko.se

Boberg Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-759 80 64, kjboberg@hotmail.com

Bokelund Lisbeth (MP) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
076-897 64 62, lisbeth.bokelund@mp.se

Bondesson Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ersättare
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Bornold Viveca (MP) Hangvar
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-512 46 49, bornold@tajnungs.se

Bosarfve Sven (M) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-661 25 40, sven.bosarfve@moderat.se

Broberg Curt (C) Fårösund
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-604 24 16, curt.broberg@centerpartiet.se

Broén Antonia (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-775 73 33 antonia.broen@gmail.com

Broén Lena (S) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
Inget telefonnummer, ingen e-post

Brozén Frans (L) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
070-681 56 64, frans@brozen.se

Bååth Elin (FI) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
gotland@feministisktinitiativ.se 

C

Carlgren Saga (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Regionråd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
070-447 68 13 saga.carlgren@gotland.se

Carlström Nilsson Margareta (S) Visby 
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
070-204 42 68, magganc-n@hotmail.com

Cedergren Onsjö Berit (M) Fröjel
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-779 04 08, berit@onsjo.com

Cederlund Emma (S) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-680 56 92, emmen_@hotmail.com

Celion Lena (M) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-447 74 61, lena.celion@gotland.se

Croon Per-Anders (M) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare
070-537 30 69, pa.croon@telia.com

D

Dahlberg Alexandra (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-495 34 84 alexandra.dahlberg@hotmail.com

Dahlby Leif (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordf.
076-836 99 50, leif.dahlby@socialdemokraterna.se

Dahlström Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-534 05 44, bjorndahlstromlarbro@gmail.com

De Maecker Stefaan (MP) Visby
Regionråd
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ordförande
070-447 73 24, stefaan.de.maecker@gotland.se

Dygéus Jacob (M) Visby
Regionstyrelsen; ersättare
073-342 15 39, jdygeus@yahoo.com

Dyvander-Johansson Pia (S) Visby
Patientnämnden; ordförande
070-922 34 77, piadyvander@hotmail.com

E

Edlund Stefan (C) Gammelgarn
Socialnämnden: ersättare
073-097 93 91, stefanedlund@comhem.se

Edman Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ordförande
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Edwards Lilian (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
076-771 32 23, lilian.edwards@telia.com

Ekdahl Jan (C) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-326 53 06, jan.ekdahl@lrf.se

Ekelund Bo (M) Fårö
Tekniska nämnden; ledamot
070-719 30 70, bo.ekelund@moderat.se

Eklund Arne (M) Fårösund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
076-360 70 16, arne@bunge.se

Ekman, Tony (S) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare


Ekström Kristin (MP) Visby
Valnämnden; ledamot
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-264 23 00, ekstrom.kristin@gmail.com

Ekström Magnus (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-320 03 11, sap@magnusekstrom.se

Emanuelsson Marie-Anne (S) Kräklingbo
Överförmyndarnämnden; ledamot
070-432 49 96, marema_3@hotmail.com

Eneqvist Bertil (S) Stånga
Byggnadsnämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-688 67 47, bertil@gotlandsturist.se

Eneqvist Greger (S) Stånga
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-358 03 90, greger.eneqvist@guteweb.se

Eneqvist Lena (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-373 95 65, lena@gotlandsturist.se

Eneqvist Mona (S) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
0498-24 61 43. Har ingen epost

Engström Ingrid (C), Grötlingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-818 02 42, engstromsles@hotmail.com

Enström Isabel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionråd
Regionstyrelsen; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ordförande
070-083 26 51, isabel.enstrom@gotland.se

Ericsson Håkan (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; vice ordförande
073-925 26 00, hakan.ericsson@gotlandstidningar.se

Ericsson Monica (V) Väte
Socialnämnden; 1:e vice ordförande
070-447 68 64, monikaeriksson@telia.com

Eriksson Jan-Erik (V) Väte
Valnämnden; ersättare
073-961 06 93, jan-erik.eriksson@gotland.se

F

Fohlin Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 1:e vice ordförande
Regionråd
Byggnadsnämnden; vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-993 66 62, aino.hansson@hotmail.com

Fridell Kristina (MP) Stenkyrka
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-497 66 83, kristina.fridell@gmail.com

G

Garnström, Anna (C) Bro
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-309 79 26, anna.gahnstrom@spray.se

Gahnström Eva (C) Bro 
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva@ytlings.se

Gajardo Angel Rebecca (C) Visby 
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-957 72 48, contact@visbyslivergold.com

Gardell Karin (MP) Visby 
Byggnadsnämnden; ledamot
073-332 17 42, karin.gardell@folkbildning.net

Gardell Tommy (S) Västerhejde 
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; ordförade
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Ingela (M) Vibble
Byggnadsnämnden; ersättare

Gradelius Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ersättare
Byggnadsnämnden; ledamot
070-546 46 66, fredrik@gradelius.se

Grund Lena (L) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-230 81 30, grundlena@gmail.com

Gränsmark Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
070-600 54 52, dyklimpan@hotmail.com

Gudinge Andreas (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-881 96 13, andreas@gudinge.se

Gustafson Thomas (V) Etelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-396 72 60, thomas@thogus.se

Gustafsson Eva (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-039 40 82, eva.pa.ungesmiss@telia.com

Gustafsson Ranita (C) Grötlingbo
Revisor
0498-48 60 01 skradarve@hotmail.com

H

Hafdelin Susanne (S) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
073-037 55 60, susanne.hafdelin@telia.com

Hall Robert (MP) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Valnämnden; ersättare
076-218 73 69, robert.hall@suderbyn.se

Hammar Ylva (MP) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-798 06 24, ylvahammar@hotmail.com

Hansson Sabina (S), Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-050 04 73, sabiina.hansson@hotmail.se

Hansson Stig (C) Öja
Regionfullmäktige; ersättare
Byggnadsnämnden; ersättare
070-601 60 70, stig.hansson@i.lrf.se

Harlevi Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
070-521 12 60, inger.harlevi@balticness.se

Hedberg Bengt (M) Rute
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-734 10 93, hedberg.bengt@gmail.com

Hedberg Karin (M) Rute
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; vice ordförande
070-861 07 55, gutemor46@gmail.com

Hedström Mats (M), Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-575 74 13, mats.hedstrom@moderat.se

Heilborn Daniel (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
073-701 42 83, arkitekt@danielheilborn.se

Hejdenberg Ronsten Barbro (C) Visby
Revisor
0703-26 80 42, barbro.ronsten@gotland.se

Hemström Eleonore (S) Visby
Valnämnden; ledamot
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@spray.se

Holmstedt Torbjörn (S) Bäl
Valnämnden; ersättare
073-806 46 20, t.holmstedt@telia.com

Hrdlicka Anna (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-519 27 18, anna.hrdlicka@moderat.se

Häglund Anand (M) Roma
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-024 11 24, anand_haglund@hotmail.com

Häglund Inga-Maj (S) Hemse
Socialnämnden; ersättare
070-690 73 82, ingamaj.haglund@live.se

Härenstam Simon (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-747 33 23, simon.harenstam@moderaterna.se

I

Ingelmark, Nils (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare
070-594 61 07, info@ingelmark.se

J

Jakobsson Lars (C) Eskelhem 
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-326 65 43, rosenbys@gmail.com

Jacobsson Ulla Brithe (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-702 37 68, ullabrithe@telia.com

Jakobsson Ursula (C) Alva
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-741 06 28, ujacobsson@yahoo.se

Jansson Alexander (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
073-908 52 36, alexander.jansson@centerpartiet.se

Jansson Björn (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionråd
Regionstyrelsen; ordförande
070-447 78 33, bjorn.jansson@gotland.se

Jarve Jennie (V) Sanda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennievisby@hotmail.com

Johansson Anders (S) Lärbro 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
073-640 47 68, 220314@telia.com

Johansson, Margareta (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-712 66 47, junkershamn@hotmail.com

Johansson Sixten Anna (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-843 65 75, lonnegard@gmail.com

Johansson, Tommy (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
tommy.jo@telia.com

Johansson Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-653 95 00, tojajoh@hotmail.com

Jormer Boel (S) Kräklingbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-460 43 72, boeljormer@hotmail.com

Josefsson Arne (C) Rone
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

Jungenstam Helena (M), Levide
Socialnämnden; ledamot
helena.jungenstam@gotland.se

Jönsson Magnus (M) Sanda
Överförmyndarnämnden; vice ordförande
073-429 89 33, magnusjonsson65@hotmail.com

Jönsson Mats (C) Ardre
Valnämnden; ersättare
070-259 26 48, mikro.johansson@telia.com

K

Kahlbom Åke (C) Västerhejde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-982 75 69, ake.kahlbom@hotmail.se

Karivainio Jari (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-726 48 60, jari.karivainio@moderat.se

Karlsson Ann-Marie (S) Visby
Revisor
073-028 92 99, annmarie.ka@telia.com

Keinonen Anita (M) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-231 44 93, anita.keinonen@telia.com

Klang Thomas (S) Roma
Patientnämnden; ersättare
070-643 71 27, thomas.klang@arlafoods.com

Klasson Ulf (L) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
Regionstyrelsen; ersättare
070-542 56 61, ukledautveckling@tele2.se

Klingvall Anita (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; vice ordförande
072-524 85 95, ledamot.klingvall@gmail.com   

Klovsjö Anneli (S) Väskinde 
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
070-860 04 16, janneli.klovsjo@telia.com

Kristiansson Helén (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
072-260 95 59, helen.kristiansson@gmail.com

Krusell Katarina (MP) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-683 87 73, katarina.krusell@telia.com

L

Landergren-Wolter Britt (C) Bro
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
072-294 76 66, brittlandergren@hotmail.com

Landin Sonia (S) Visby
Revisor
070-286 01 28, sonia.landin@telia.com

Larsson Anders (C) Roma
Regionfullmäktige; ledamot
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-659 03 65 andersok@telia.com

Larsson Jenny (S) Visby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
0498-21 20 54, ingen e-post

Larsson Jimmy (M) Burs
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-561 68 00, jimpen@Hotmail.com

Levin, Julia (C) Lärbro
Socialnämnden; ersättare
070-220 17 11, julia.levin@edu.gotland.se

Lewander-Ödman Christina (C) Västerhejde
Valnämnden; ledamot
070-301 44 90, levander-ödman@home.se

Lilja Andreas (M) Västerhejde
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-800 05 28, andreas.lilja@moderat.se

Liljeberg, Veronica (V) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
075-555 92 13, liljeberg.veronica@gmail.com

Lindberg Carina (V) Östergarn
Revisor
073-978 61 23, bo.ho@telia.com

Lindby Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-836 59 60, gunnel.lindby@veteranpoolen.se

Lindström Maria (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-794 04 84, miafanny@hotmail.com

Lindvall David (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-497 08 52, bodavidlindvall@gmail.com

Lindvall Ola (C) Dalhem
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-629 47 69, lindvall.ola@telia.com

Lingström Renée (S) Hörsne
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-691 91 21, renee.lingstrom@telia.com

Lundqvist Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-424 60 34, molner_gard@hotmail.com

Lundqvist Åsa (M) Väte
Gymnasie- och vuxenutbildnigsnämnden; ersättare
070-424 60 34, molner_gard@hotmail.com

Löfgren-Dahlström Kerstin (C) Lärbro
Byggnadsnämnden; ledamot
073-050 89 94, kerstinlofgrendahlstrom@gmail.com

M

Malmberg Sven Åke (S) Visby
Byggnadsnämnden; ledamot
070-346 31 97, svenakemalmberg@gmail.com

Malmström Mona (MP) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; vice ordförande
070-310 60 86, mona@monamalmstrom.se

Marquart, Tommy (S) Högklint
Gymnasie- och utbildningsnämnden; ersättare
073-028 10 62, tommy.marquart@gotland.se

Martell Eric (S) Öja 
Regionfullmäktige; ledamot
Överförmyndarnämnden; ersättare
70-640 72 49, eric.martell@telia.com

Matthing, Ola  (MP) Tingstäde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
Regionfullmäktige; ersättare
070-660 43 68, ola.matthing@gmail.com

Mickelåker Arvid (C) Hogrän
Tekniska nämnden; ersättare
070- 742 29 50, arvid@mickelaker.se

Müller, Hannes (SD) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
0498-24 03 20, klintehamansbo@hotmail.com

Möller, Björn (MP) Sanda
Revisor
070-733 09 83, bjornmoller@gmail.com

N

Niklasson Jonas (C) Hablingbo
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; 2:e vice ordförande
073-707 27 88, hagsarve@telia.com

Nilsson Claes Göran (S) Visby
Valnämnden; ordförande
070-577 79 82, cgnilsson1942@gmail.com

Nilsson Conny (S) Lärbro
Tekniska nämnden; ersättare
070-247 11 11, connynilsson45@live.se

Nilsson Maria (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden;ersättare
070-794 04 84, miafanny@hotmail.com

Nilsson Marianne (S) Visby
Patientnämnden; ersättare
070-577 79 82, marie.nilzzon@telia.com

Nilsson Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-646 15 09, mikael.nilsson@ifmetall.se

Nirs Wahlgren Rolf (C) Västerhejde
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
072-525 75 25, rolf.wahlgren@gotlandsmedia.se

Nobling, Eva Katarina (V) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare

Nordblom Karl-Allan (MP) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Byggnadsnämnden; ordförande
070-083 24 19, karl-allan.nordblom01@gotland.se

Nordgren, Anders (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
073-919 99 88, anders@a-mediaconsult.com

Nordin Anita (C) Rute
Patientnämnden; vice ordförande
073-718 08 61, anita.nordin@telia.com

Nordström  Torbjörn (C) Mästerby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-531 58 31, torbjorn@tonoco.com

Nylund Birgitta (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-254 75 62, birgitta.nylund@telia.com

Nygren Cecilia (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-151 88 75, cecilianygren@yahoo.com

Nypelius Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 2:e vice ordförande
Regionråd i opposition
073-765 83 14, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
Regionstyrelsen; ledamot
070-346 67 64, stefan.nypelius@centerpartiet.se

Nysell Claes (L) Västerhejde
Tekniska nämnden; ersättare
Regionfullmäktige; ersättare
070-889 17 56, claes.nysell@me.com

O

Olofsson Inger (C) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
073-906 99 18, inger_olo@hotmail.com

Olsson Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-223 42 20 vmkubb@gmail.com

Olsson Dick (S) Visby
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
076-620 21 26, kasibaken@hotmail.com

Onoszko, Maciej (C) Roma
Socialnämnden; ersättare
073-511 48 17 maciej.onoszko@gotland.se

Onsjö Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Byggnadsnämnden; ledamot
070-779 04 04 hakan@onsjo.com

Ortman Sigbritt (M) Fleringe
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-722 86 98 sigbrittdirect@telia.com

P

Persson Karin (Fi) Gotlands Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
073-81 45 470 karin.mafrids@gmail.com

Persson Margareta (M) Hablingbo
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
070-583 84 31 margareta.p@tele2.se

Petersen Hans Jörgen (M) Västerhejde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ledamot
070-899 21 59, hans-jorgen.petersen@gotland.se

Petersson Lennart (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Överförmyndarnämnden; ordförande
073-390 34 68 lennartpetersson@live.se

Pettersson Berit (S) Tingstäde
Valnämnden; ersättare
070-867 84 32 berit.0498274224@telia.com

Pettersson Elof (S) Västerhejde
Patientnämnden; ledamot
070-962 26 18, info@hogklints.se

Pettersson Eva (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-42 47 052, pettersson6009@hotmail.com

Pettersson Mariell (M) Slite
Tekniska nämnden; ersättare
073-717 40 96, mallpet74@gmail.com

Pettersson Ulla (S) Visby
Byggnadsnämnden; ersättare
070-447 74 31, ulla.p.n@telia.com

Plisch, Heidi (MP) Visby
Gymnasie- och utbildningsnämnden; ledamot
073-579 40 65, heidipl@Hotmail.com
 

R

Redig Susanne (M) Eke
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-251 51 13, sussi.redig@outlook.com

Reinhag Filip (S) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ordförande
073-513 95 85, filip.reinhag@gmail.com

Renström, Jörgen (MP) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
Byggnadsnämnden: ersättare
070-346 30 96, jorgen.renstrom@gmail.com
 

Ronström Erik (MP) Mästerby
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; ledamot
073-922 97 99, erik@ompom.se

Rosell Carin (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-592 33 99, crosell@tjelvar.org

Ruthström, Nina (Fi) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare

S

Samuelsson, Joakim (C) Träkumla
Gymnasie- vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-304 98 28 joakimsamuelsson68@gmail.com

Schüberg Carina (V) Visby
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
070-341 50 18 acarina71@gmail.com

Sederholm Ann-Christin (M) Fårösund
Patientnämnden; ersättare
073-618 24 90, anki.sederholm@gmail.com

Siedberg Catharina (MP) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-526 10 43, catharina.siedberg@hotmail.com

Siggelin Lars (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
076-051 52 21, lsiggelin46@live.se

Silva Tito (V) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-647 81 51, gotlandtito@hotmail.com

Simonson Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonsson@moderat.se

Skalberg Karlsson Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-993 98 77, jesper.karlsson@riksdagen.se

Stenman Åke (S) Tingstäde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden;ersättare
070-632 25 07, ake.stenman@telia.com

Stenström Lena (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
073-253 77 12, lenastenstrom63@gmail.com

Storm Andreas (M) Stånga
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-091 40 19, andreas.storm@live.se

Storm Robin (M) Follingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ersättare
073-970 92 56, robinstorm1@hotmail.come

Strandänger, Arne (C) Visby
Gotlandshems styrelse; ersättare
0498-27 05 27, ingen e-post

Ståhl Mousa Anne (S) Lummelunda
Byggnadsnämnden; ledamot
073-393 99 06, anne.stahl-mousa@gotland.se

Sundin Anna (S) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-708 73 65, 15sundin@telia.com

Sundin Mats (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-452 70 87, 13sundin@telia.com

Sundin, Joan (V) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-990 31 39

Sutare Karin (MP) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-651 73 08, keramikkarin@hotmail.com

Svensson Jan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-447 68 95, jan.svensson01@gotland.se

T

Thomasson Johan (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-890 22 30, johan.thomasson@liberalerna.se

Thomasson Thomas (C) Lye
Valnämnden; vice ordförande
070-518 24 68, t.homasson@telia.com

Thomsson Lars (C) Vänge
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Byggnadsnämnden; ledamot
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Thored Patrik (M) Rute
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-531 88 69, patrik.thored@moderat.se

Tillander Tore (V) Slite
Byggnadsnämnden; ledamot
073-360 99 77 ttill@scancern.com

W/V

Wahlström Kjell-Åke (S) Slite
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
070-438 99 96, kjell_wahlstrom@hotmail.com

Wahlström, Catarina (S) Slite
Socialnämnden; ersättare
073-673 54 94, catarina_wahlstrom@hotmail.com

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin@gotland.se

Wallner, Birgitta (L) Visby
Socialnämnden; ersättare
072-036 86 11, birgitta.h.wallner@gmail.com

Wallner, Jan (L) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-519 71 32, jan.wallner@comhem.se

Wassén, Annika (Fi) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-748 43 58, annika.wassen@gotland.se

Wennblad, Peter (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
073-625 25 40, peterwennblad@gmail.com

Westman, Jon (V) Visby
Socialnämnden; ersättare
073-088 74 09

Westerén, Hanna (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
072-556 45 23, hanna.westeren@riksdagen.se

Westfält-Nilsson, Monica (M) Visby
Valnämnden; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-552 72 67, monica.w.nilsson@telia.com

Wiberg Erna (S), Väskinde
Miljö- och hälsoskyddsnämnden; ersättare
073-394 15 04, erna.wiberg@hotmail.com

Wiberg Johnny (S) Källunge
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-759 98 70, johnny.wiberg@gotland.se

Wickman Bengt (C) Eskelhem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-357 60 12, bengt@rovide.se

Wiginder Malin (C) Lokrume
Byggnadsnämnden; ersättare
073-965 26 66, malinwiginder@live.se

Wigren Peter (M) Katthammarsvik
Tekniska nämnden; ersättare
070-620 43 90, peter.wigren@moderat.se

Wiklund Andreas (L) Lau
Byggnadsnämnden; ersättare
073-785 32 60, andreas.wiklund@gotland.se

Virgin Bertil (S) Visby
Region Gotlands revisorer; vice ordförande
076-130 84 08, bevi428@gmail.com

Wizén Karin (V) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
073-789 49 93, karin.wizen@gmail.com

Wong Meishuan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-750 55 66, meishuan.wong@moderat.se

Wramner Stefan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
076-626 91 91, stefan.wramner@moderat.se

Wärn Roger (M) Stånga
Kultur- och fritidsnämnden; ledamot
Regionfullmäktige; ersättare
070-556 10 75, croger.warn@gmail.com

Wäss Stefan (M) Väskinde
Socialnämnden; ersättare
070-747 03 98, stefan.wass@gotland.se

Ö

Öst Wiola (S) Etelhem
Regionfullmäktige; ersättare
070-330 81 18, wiola_ost@icloud.com

Östergren Majvor (S) Fårö
Byggnadsnämnden; ersättare
070-327 56 12, majvor.ostergren@telia.com

Österlund Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
070-378 19 58, rolf.ostrom@moderat.se

 

 

Sidan uppdaterad: 17 januari 2017
Ansvarig för sidan: Lars Frank

Kontakt

Region Gotland
621 81 VIsby
Besöksadress: Visborgsallén 19
Tfn: 0409-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

För särskilda frågor angående adresser:
Lars Frank, kanslisekreterare
Tfn: 0498 - 26 93 35
E-post: lars.frank@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?