Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Carina Westergren Larsson
Avtalscontroller
Telefon: 0498-20 36 47
E-post: carina.westergren_larsson@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Information till företag

Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, är ett alternativ till att driva verksamhet i egen regi eller upphandla verksamhet enligt Lagen om offentlig upphandling.

LOV ska göra reglerna tydligare och göra det lättare för kommuner och landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter.

LOV innehåller regler för vad som ska gälla för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård-, och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Region Gotland arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare inom de områden som kommunen ansvarar för.

Inom socialförvaltningens område innefattar LOV i dagsläget hemtjänst och daglig verksamhet enligt LSS.

Sidan uppdaterad: 17 augusti 2017
Ansvarig för sidan: Carina Westergren-Larsson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย