Modersmålstöd

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

• En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
• Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
• Eleven har grundläggande kunskaper i språket
• Minst fem elever önskar undervisning i det aktuella språket.


Modersmålsundervisning i grundskolan

Rätten till undervisning i sitt modersmål är inskrivet i läroplaner och i skollagen som ett eget ämne. Syftet med modersmåls-undervisning är att ge elever möjlighet att utveckla det egna språket, att stärka självkänslan. De lär sig mer om den egna kulturen och det främjar deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Du som förälder ansöker om modersmålsundervisning via den blankett som du hittar till höger på denna sida.

Nationella minoritetsspråk i grundskolan

De nationella minoriteternas språk- och kultur är en del av vårt gemensamma kulturarv. Det är Region Gotlands uppdrag att öka förståelsen för minoritetsspråken och de nationella minoriteternas språk- och kultur på regionens grundskolor.
I skollagen finns beskrivet rättigheter och möjligheter för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas språk,kultur, religion och historia. Barn och elever som tillhör en nationell minoritetsgrupp, samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar kan i grundskola vidareutveckla sitt språk och sin flerkulturella tillhörighet.

Om ditt barn som går i grundskolan tillhör en av dessa minoriteter: kontakta modersmålssamordnare för mer information och ansökan.

Sidan uppdaterad: 10 mars 2017
Ansvarig för sidan: Marie-Åsheim-Jacobsson

Kontaktinformation

Modersmålssamordnare för grundskolan 
Marie Åsheim-Jacobsson
Gråboskolan 
621 82 Visby
Tfn: 0498 - 26 33 85, 073-765 86 23 
E-post: marie.asheim-jacobsson@gotland.se
 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?