Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Lotta Molund-Löfgren
Hörselpedagog/samordnande pedagog
Mobil: 070 447 68 70
E-post: charlotte.molund-lofgren@gotland.se

 

Adress
Norra Hansegatan 16B
621 39 Visby

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Hörselpedagog inom förskola och grundskola


Hörselpedagogens ansvarsområde är barn/elever med hörselnedsättning inom förskola och grundskola.


Jag arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag i samverkan med förskolans/skolans personal, barn/elev och föräldrar för att underlätta och förbättra barnets/elevens möjligheter till utveckling inom förskolan/skolan.


Erbjuder verksamheten följande
* Informera lärare och annan personal om barnets/elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser
* Ge råd och stöd när det gäller den pedagogiska verksamheten i förskolan/skolan
* Ge handledning till personal/assistent och delta i föräldrasamtal
* Vara stöd och hjälp beträffande ljudmiljön för barn/elever med hörselnedsättning
* Delta vid upprättandet av åtgärdsprogram
* Vara med vid övergångar mellan förskola-skola och stadier inom skolan
* Stärka hörselmedvetenheten hos barn/elever med hörselnedsättning
* Ordna utbilding för arbetslaget och assistenter om funktionshindret

Välkommen att höra av dig!


Utöver mitt uppdrag som hörselpedagog är jag samordnande pedagog för Barn- och elevhälsans pedagoggrupp och ingår i Bullerteamet i Region Gotland. 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?