Gymnasievalet

Gymnasievalet är ett av många viktiga framtidsval. Ta reda på mer om gymnasieprogrammen genom att prata med din studie- och yrkesvägledare, besöka skolorna när de håller öppet hus samt inte minst studie- och yrkesmässan Framtid Gotland.

Nationella program
Det finns arton nationella gymnasieprogram. Sex av dem är högkoleförberedande program och tolv är yrkesprogram. Alla finns inte på Gotland. Inom yrkesprogrammen finns möjlighet till lärlingsutbildning. Genom att läsa vissa kurser kan du även på yrkesprogrammen skaffa grundläggande högskolebehörighet. Under rubriken Utbildningar till vänster kan du läsa mer om de program som erbjuds på Gotland. För de elever som av olika skäl är obehöriga att söka till nationella program finns det särskilda introduktionsprogram. Mer om dem kan du läsa under rubriken till vänster.

Frisök
Du kan söka vilken nationell gymnasieutbildning som helst, var som helst i landet. Vid ansökning till utbildning på annan ort, om utbildningen finns i den kommunala gymnasieskolan på Gotland, blir du antagen först när samtliga behöriga sökande från den ort du söker till, har blivit antagna. (Obs: finns utbildningen på Gotland har du inte rätt till inackorderingsstöd.) Vissa undantag finns när det gäller hur du kan söka och bli antagen. T.ex om en utbildning är riksrekryterande. Prata med din studie- och yrkesvägledare om detta.

Vill du kombinera idrott och gymnasiestudier?
Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar i Sverige, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). NIU och riksidrottsgymnasier (RIG) i sig är inget program, därför ska du också välja ett nationellt program. NIU är inte riksrekryterande. Det är bara RIG som är det. Läs mer under rubriken till vänster.

Betygen avgör
Om det finns fler sökande än platser på ett program görs ett urval utifrån betygspoäng och valrangordning - hur du valt och rangordnat dina val. De behöriga elever som sökt till en utbildning rangordnas efter betyget (meritvärdet = summan av de 16 bästa betygen). Du som läser moderna språk och har lägst betyget E får räkna detta som ett 17:e betyg.

Den som har högst betyg kommer in först och sedan tas eleverna in i fallande ordning ända tills det att platserna fyllts. Det är viktigt att lägga in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats. Läs mer om behörighet genom att klicka på rubriken till vänster.

Fri kvot
Ett begränsat antal platser (fri kvot) finns för elever som på grund av särskilda skäl (medicinska, sociala eller liknande) bör få företräde framför övriga sökande.

Det preliminära valet

I december hämtar gymnasieantagningen in ditt höstterminsbetyg. I slutet av januari kan de som är folkbokförda på Gotland göra sitt val på sin egen valsida i Dexter. Elever, i årskurs 9 i grundskolan eller på introduktionsprogram i gymnasieskolan får inloggningsuppgifter till sin egen valsida i Dexter per post till sin folkbokföringsadress. (Övriga får det på begäran.)

På Dextersidan kan du gå in och göra dina gymnasieval fram till att sidan stängs i mitten av februari. Därefter sammanställs alla elevers ansökningar för att se hur ni söker, vilka program och varianter som är populära och vilka som inte är det. Politiker och tjänstemän bygger upp utbildningsutbudet efter hur eleverna väljer. Valet påverkar vilka inriktningar som slutligen startar, liksom tillgången på APL-platser.

Valet av inriktning
Vid gymnasievalet anger du vilken inriktning du just nu är intresserad av att börja i år 2. Det definitiva inriktningsvalet görs under ditt första studieår (förutom på det estetiska programmet, naturbruksprogrammet och sjöfartsutbildningen där man gör sitt slutliga inriktningsval redan i samband med gymnasievalet). Betyget från år 1 avgör vem som får plats på de olika inriktningarna om det är fler sökande än platser. Om det är för få sökande till en inriktning, kan det bli så att inriktningen inte startar.

Den preliminära antagningen
Under hela valprocessen kan du följa din ansökan i Dexter. I mitten av april kan du se hur du ligger till just då. Då kan du gå in på din sida och jämföra din poäng med lägsta poäng för att se om du vid detta tillfälle skulle fått en utbildningsplats. Resultat kan förändras till den slutliga antagningen beroende av hur du och andra elever söker i omvalet och hur ditt vårterminsbetyg ser ut.

Omvalet
Du kan göra omval under april-maj. I början av juni hämtar gymnasieantagningen in ditt slutbetyg från årskurs 9 till den slutliga antagningen. För sökande som går introduktionsprogram, och har fått nytt grundskolebetyg, skickas de nya betygen in från den skola som skrivit ut dessa. Det är viktigt att du själv kontrollerar att det är rätt betyg som står på Dextersidan.

Den slutliga antagningen
I slutet av juni presenteras den slutliga antagningen på Dextersidan. Du får ett senastye svarsdatum på Dextersidan då du måste svara om du vill ha den plats som erbjudits dig eller inte. Under augusti månad börjar reservantagningen. Målet är att se till att behöriga sökande i mesta möjliga mån ska komma in på sitt förstahandsval. 

Sidan uppdaterad: 6 oktober 2014
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย