Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturavdelningschef
Telefon: 0498-26 96 81, 070-44 77 436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Region Gotlands kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen, sedan 1962, en kulturpristagare som för Gotland utfört en bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse. Allmänheten kan skriftligen inlämna förslag på pristagare.

Priset, som består av en penningsumma och ett diplom, delas ut i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.


REGLER FÖR REGION GOTLANDS KULTURPRIS

 1. Region Gotlands kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse. Priset utdelas i samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.

2. Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden i Region Gotland på förslag av enskilda eller organisationer. Uppmaning att insända förslag utannonseras på hösten senast på, i annonsen, angivet sista datum.

3. Föreslagen kandidat behöver ej vara bosatt eller verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteman, om avsikten är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats.


Nomineringar till 2017 års kulturpris ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 1 oktober. Kulturpristagaren utses sedan på nämndens sammanträde den 14 november. Priset delas därefter ut på regionfullmäktigesammanträdet den 18 december.

Här kan du ladda ner nomineringsblanketten.
Skicka sedan ditt förslag till e-post registrator-kfn@gotland.se eller till postadress Kultur- och fritidsnämnden, Region Gotland, 621 81 Visby.


 

Sidan uppdaterad: 7 september 2017
Ansvarig för sidan: Madeleine Nilsson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย