Välkommen till förskola, fritidshem, skola, Kulturskola och Fenomenalen på Gotland

Förskola och skola på Gotland ska vara en bra start i livet som barn, ungdomar och föräldrar kan se tillbaka på som en positiv och utvecklande tid i familjens liv.

Gotland erbjuder en god lärmiljö av hög kvalitet, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Utbildningen ska ge kunskaper, färdigheter och förståelse för sammanhang. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga.

NyheterNyhetsarkiv

Publicerad 2014-09-15 10:49 Höstlovet flyttas från och med höstterminen 2015 till vecka 44 Förändringen av höstlovsveckan gäller alla elever i den kommunala förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan på Gotland.
Publicerad 2014-09-05 12:08 Skillnaden i betygsresultat i åk 9 mellan pojkar och flickor har minskat Klinteskolan uppvisar ett högre resultat både gällande andelen elever med fullständiga betyg och andelen elever med gymnasiebehörighet.
Publicerad 2014-09-03 11:04 Gotländsk stenåldersflicka väcks till liv Kulturskolan Gotland satsar på en stor musikteater - en föreställning om Igelkottflickan från Ajvide i Eksta!
Sidan uppdaterad: 14 oktober 2013
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Våra bolag och stiftelser

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย