Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Lättläst: Avfall och återvinning

Region Gotland samlar in sopor från cirka 25 000 hushåll.

Det blir många ton sopor varje år.
Och dessutom tidningar, glas och metall som kan återvinnas.

På Gotland finns inga stora soptippar.
Det finns bättre sätt att ta hand om sopor
än att skicka dem till fastlandet.
Ett bra sätt är att sortera avfallet själv
innan sopbilen kommer.


Kompost och brännbart

Alla hushåll på Gotland kan lämna sorterade sopor.
Det kallas källsortering.
Ju bättre sorterat desto lägre blir avgiften.
Den som inte vill källsortera får betala mer.

Sortering och återvinning

Om vi sorterar våra sopor kan mycket användas igen.
Mycket kan lämnas på Återvinningscentralen.
Läs mer här


Farligt avfall

Allt får inte slängas i sop-påsen.
Farligt avfall ska alltid sorteras för sig.
Läs mer här


Vem gör vad?

Företaget RagnSells sköter insamlingen av sopor.
RagnSells hämtar också latrin och dasstunnor.
Regionen sköter slamtömning från enskilda avlopp.

Sidan uppdaterad: 17 maj 2017
Ansvarig för sidan: Peter Sandström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย