Rehabenheten lasarettet - Arbetsterapi och sjukgymnastik

Arbetsterapi och sjukgymnastik 
Arbetsterapi- och sjukgymnastikinsatser ska vara en del av rehabiliteringskedjan kring personer med sjukdomar/skador/funktionshinder och syftar till att ge patienterna bästa möjliga förutsättningar för återgång till ett liv med så stor självständighet som möjligt och med en god livskvalitet. 

Vi vänder oss till
Patienter på Visby lasaretts avdelningar/mottagningar med behov av rehabiliterande insatser. Större delen av verksamheten utövas inom slutenvården. Poliklinisk verksamhet bedrivs inom hjärtrehabilitering, mödrahälsovård, lymfterapi, ortoped/akutmottagning, barnmottagning, neuromottagning, onkologmottagning och hematologmottagning.

Vi erbjuder
Enheten ska utifrån de olika resursområdenas behov erbjuda tidiga arbetsterapi- och sjukgymnastikinsatser i form av kompetent bedömning och behandling på Visby lasarett. Arbetsterapi- och sjukgymnastikresurserna ska utifrån verksamheternas skriftande behov nyttjas på ett flexibelt sätt. 
 

Våra samarbetspartners
Samverkan/teamarbete ska ske med avdelnings/mottagningspersonal och lasarettet (undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, logoped m fl), arbetsterapeut- och sjukgymnastkollegor inom andra enheter inom HabRehab samt Hemrehab, biståndshandläggare, personliga assistenter, hemtjänstpersonal, anhöriga, hjälpmedelscentral och bostadsavdelning. Samverkan sker också med sjukvård på fastlandet, t ex Karolinska Universitetssjukhuset, Rehab Station Stockholm och Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Enheten ska även ge handledning och instruktion till avdelningspersonal och anhöriga så att de kan stödja patientens rehabilitering på bästa sätt.

Sidan uppdaterad: 22 april 2014
Ansvarig för sidan: Karin Öström

Kontakt

Reception
Tel: 0498-26 84 57
Telefontid Måndagar till Fredagar kl 08:00-09:00

Adress
Rehabenheten Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby

Enhetschef
Renée Adlertz
Tel: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย