Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
Våra arbetsuppgifter regleras i Smittskyddslagen.

Vårdhygien Gotland arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare samt vårdpersonal.

Vi står till förfogande för att ge råd och stöd till sjukvårdspersonal, andra myndigheter och allmänheten.

NY RIKTLINJE!
Vårdpersonal som haft magsjuka kan nu återgå
i tjänst tidigare, se dokument Vinterkräksjukan.

Nyheter

Publicerad 2014-12-03 13:15 Stick- och skärskador samt eponering för blod 2014 Stick- och skärskador
Publicerad 2014-11-28 08:29 Vinterkräksjukan Smittsam magsjuka
Publicerad 2014-11-18 10:12 Antibiotikadagen: Antibiotika och urinvägsinfektioner hos äldre I år fokuserar Gotland på antibiotika och infektioner i urinvägarna. Att använda antibiotika rätt är en bra hjälp när det ges vid rätt tillfälle.
Publicerad 2014-05-21 13:43 MRB-dokument ESBL/MRSA/VRE
Publicerad 2014-05-21 13:40 Tillämpning av hygienföreskrifter Hygienföreskrift
Publicerad 2014-05-21 13:40 Rekommendationer vid exponering av blod och saliv Riktlinjer
Publicerad 2014-05-21 13:40 Kostnad för behandling av allmänfarlig sjukdom Allmänfarlig sjukdom
Publicerad 2014-05-21 13:42 MRSA Rekommendation för bedömning av bärarskap och smittrisk
Sidan uppdaterad: 12 december 2014
Ansvarig för sidan: Annette Jakobsson

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย