Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker
Skylt med information om blåhallon.

LONA – lokala naturvårdsprojekt

Stödet till lokal naturvård, LONA, är ett statligt stöd som genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kan ges till lokala naturvårdsprojekt. Det ges ett ansökningstillfälle i november varje år. Besluten kommer efter cirka ett halvår. Via Region Gotland kan också ideella föreningar ansöka om stödet.

Foto: När hembygdsförening

LONA 2017

Det är fortfarande lång väntetid för att få LONA-redovisningar slutligt godkända. För att inte öka antalet projekt som är under handläggning, ansökte vi till 2017 bara ansöka om kompletteringar till ett par av projektet från 2015, då den ansökan bara fick delar av projekten beviljade.  

LONA 2016

LONA-ansökan för 2016 är beviljad och består av ett enda projekt, För gäddan i tiden- Gäddebra, del 2. som får max 250 kkr i 50 % stöd och ska genomföras under 2016-2017. 

LONA 2015

LONA-ansökan beviljades i juni 2015  med max 469 000 kr. Den här gången hade Region Gotland sökt hela 1 149 000 kr, så bara delar av ansökan beviljades. Tre olika projekt: Frilufts- och naturvårdsröjningar i fler områden nära Visby,  "Frilufts- och rekreationskarta" som ger planeringsunderlag och information för hela Gotland, Vegetationsrensning, del 2, för att gynna gäddans föryngring runt Gotland.

LONA 2014

Länsstyrelsen  har beviljat stöd om 728 500 kr till tre projekt: Ett projekt för att tillgängliggöra och röja i tätortsnära skogar i Visbyområdet, ett projekt för att gynna havsöringen i Kopparsviksbäcken och ett för att skapa bättre yngelplatser för gäddor. Fiskevårdsprojekten slutredovisas nu, röjningsprojektet kan pågå t o m 31 december 2017,  men är redan i stort sett klart.

LONA 2013

Länsstyrelsen beviljade 416 563 kr i stöd till tre LONA-projekt på Gotland: Röjning vid Tomtbods fiskeläge - projektet är klart, Inmätning och skyltning av det kommunala naturreservatet på Södra Hällarna - slutredovisat 2015, samt Studier av säl och skarv och deras effekter på det kustnära fisket, vilket ännu pågår och har sitt slutseminarium 20 februari.

LONA 2012

Länsstyrelsen  beslutade om stöd till 604 000 kr i stöd till sex LONA-projekt på Gotland, inom områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdsröjningar, fiskevård och fågelinventering. Alla projekten är nu genomförda, de flesta slutredovisades 2015. Bland annat fick museigården Norrbys i Väte stöd till att synliggöra och tillgängliggöra naturvärden i gårdsmiljön för besökare. 

LONA 2011

LONA ansökan 2011 bestod av två projekt. 383 kkr är utbetalt i knappt 50 %stöd. Väskinde Hembygdsförenings projekt, Jungfruberget, är klart. Projektet Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar slutrapporterades årsskiftet 2015/16. På Södra Gnisvärds samfällighetsförenings hemsida finns  information om LONA-projektet.

LONA 2010

LONA ansökan 2010 bestod av tre projekt. 673 kkr är utbetalt i stöd. VOKs projekt, Bättre friluftsspår vid VOK-stugan  och Region Gotlands två projekt, Naturvärdeskarta respektive Tätortsnära naturstigar.

På Gotland är det regionen som ansvarar för att LONA-ansökningar, rekvisitioner och årliga rapporteringar lämnas till Länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om stödpengarna. Föreningar och ideella organisationer kan få bidrag till projekt, genom att vara med i regionens ansökan till Länsstyrelsen. De olika organisationernas projekt sammanställs av Region Gotland i en samlad ansökan till Länsstyrelsen.

Stöd kan lämnas till projekt för

  • kunskapsuppbyggnad,
  • framtagande av underlag, t ex kommunala naturvårdsprogram,
  • områdesskydd,
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö,
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter samt
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

För frågor om regionens arbete med  LONA-ansökningar kontakta ekostrateg Helena Andersson på Ledningskontoret, tel. 0498-26 92 12.

Ett LONA-projekt ska vara genomfört inom högst fyra år efter länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden. Ideell tid kan räknas som medfinansiering och värderas då till högst 200 kr per timme. 

Tidigare och pågående LONA-projekt

Information om pågående och genomförda LONA-projekt på Gotland finns även i Naturvårdsverkets LONA-register http://lona.naturvardsverket.se Länkar finns även via loggorna nedan.

Dryga 3,6 miljoner kronor är beviljade i projektstöd till 21 projekt från LONA-ansökningarna 2010-2016. De 13 som hittills är slutredovisade har utnyttjat drygt 90 % av beviljade belopp, nära hälften av de redovisade totala projektkostnaderna. För de åtta som ännu pågår beräknas LONA-stödet bli cirka 40 % av de totala projektkostnaderna.

Tidigare har två miljoner kronor förmedlats i projektstöd till de LONA-projekt som slutredovisade på Gotland 2006–2009.  Genomförda eller pågående LONA-projekt finns hos 13 olika gotländska organisationer för botanik, ornitologi, idrott, hembygd, kultur, friluftsliv och fiske samt hos regionens förvaltningar (Barn- och utbildning samt Samhällsbyggnads-/Teknikförvaltningarna).

Ladda ned:

Medfinansieringsintyg

Regler och mer information finns  på Naturvårdsverkets respektive länsstyrelsens hemsida:

Till Naturvårdsverket - Lokala naturvårdssatsningen
Till Länsstyrelsen - Lokala naturvårdsprojekt
Till Svenska Naturskyddsföreningen - Tätortsnära skog
Till Miljömål
Sidan uppdaterad: 29 juni 2017
Ansvarig för sidan: Helena Andersson

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?