LONA – lokala naturvårdsprojekt

Stödet till lokal naturvård, LONA, är ett statligt stöd som genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kan ges till lokala naturvårdsprojekt. Det ges ett ansökningstillfälle i november varje år. Besluten kommer efter cirka ett halvår. Via Region Gotland kan också ideella föreningar ansöka om stödet.

Foto: När hembygdsförening

LONA 2015

Den ansökan som lämnades lämnades  till Länsstyrelsen i november 2014 beviljades i vissa delar i  juni. Resten kan ligga kvar som ansökan till  hösten 2015. Den här gången sökte Region Gotland hela 1 149 000 kr i 50 % stöd till fyra olika projekt. Friluftvårds och naturvårdsröjningar i fler områden nära Visby, en  Friluft och rekreationskarta som  ger planeringunderlag och information för hela Gotland, ytterligare våtmarksanläggningar för att gynna gäddans föryngring runt Gotland samt ett projekt för att förbättra havsöringens miljö.

LONA 2014

Den 5 juni 2014 beslutade Länsstyrelsen om 728  500 kr i stöd till ett projekt för att tillgängliggöra och röja i tätortsnära skogar i Visbyområdet, till ett projekt för att gynna havsöringen i Kopparsviksbäcken och till ett projekt för att skapa bättre yngelplatser för gäddor.

LONA 2013

Den 3 juni 2013 beslutade Länsstyrelsen om 416 563 kr i stöd till tre LONA-projekt på Gotland,röjning och iordningsställande avTomtbods fiskeläge, inmätning och skyltning av det kommunala naturreservatet på Södra Hällarna, samt studier av säl och skarv och deras effekter på det kustnära fisket fick stöd denna gång. 

LONA 2012

Den 28 maj 2012 beslutade Länsstyrelsen om 604 000 kr i stöd till sex LONA-projekt på Gotland, inom områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdsröjningar, fiskevård och fågelinventering. Ett av projekten, Tillgänglighet Södra Hällarna är redan genomfört.

LONA 2011

LONA ansökan 2011 bestod av två projekt, tillsammans beviljades de 393 600 kr i stöd. För Väskinde Hembygdsförenings projekt, Jungfruberget, har slutrapport lämnats in. Projektet Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar pågår  2014. På Södra Gnisvärds samfällighetsförenings hemsida finns också samlad information om LONA-projektet. 

LONA 2010

LONA ansökan 2010 bestod av tre projekt. 746 000 kr beviljades i stöd. VOKs projekt, Bättre friluftsspår vid VOK-stugan är fullföljt. Region Gotlands två projekt, Naturvärdeskarta pågår även del av 2015 och Tätortsnära naturstigar pågår året ut.

Verksamhetsrapport för pågående projekt har lämnats in till Länsstyrelsen 1 mars 2014.

På Gotland är det regionen som ansvarar för att LONA-ansökningar, rekvisitioner och årliga rapporteringar lämnas till Länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om stödpengarna. Föreningar och ideella organisationer kan få bidrag till projekt, men inte själva söka direkt hos Länsstyrelsen. De olika organisationernas projekt sammanställs av Region Gotland i en samlad ansökan till Länsstyrelsen.

Stöd kan lämnas till projekt som rör

  • kunskapsuppbyggnad,
  • framtagande av underlag, t ex kommunala naturvårdsprogram,
  • områdesskydd,
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö,
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter samt
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

För frågor om regionens arbete med  LONA-ansökningar kontakta ekostrateg Helena Andersson på Ledningskontoret, tel. 0498-26 92 12.

Ett LONA-projekt ska vara genomfört inom högst fyra år efter länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden. Ideell tid kan räknas som medfinansiering och värderas då till högst 200 kr per timme. 

Tidigare och  pågående LONA-projekt

Information om pågående och genomförda LONA-projekt på Gotland kommer finns även på  naturvårdsverkets LONA databas http://lona.naturvardsverket.se eller följ länkar via loggorna nedan till länsstyrelsen och Naturvårdsverket

Drygt två miljoner kronor förmedlades i projektstöd till de projekt som slutredovisade på Gotland 2006–2009. Ytterligare cirka två och en halv miljoner kronor är beviljade för pågående projekt  för ansökningarna 2010–2014. Genomförda eller pågående projekt finns hos 13 olika gotländska organisationer för botanik, ornitologi, idrott, hembygd, kultur, friluftsliv och fiske samt hos två av regionens förvaltningar (Barn- och utbildning samt Samhällsbyggnad).

Ladda ned:

Medfinansieringsintyg

Regler och mer information finns  på Naturvårdsverkets respektive länsstyrelsens hemsida:

Till Naturvårdsverket - Lokala naturvårdssatsningen
Till Länsstyrelsen - Lokala naturvårdsprojekt
Till Svenska Naturskyddsföreningen - Tätortsnära skog
Till Miljömål
Sidan uppdaterad: 4 augusti 2015
Ansvarig för sidan: Helena Andersson

Kontakt

Region Gotland
Ledningskontoret
Ekostrateg Helena Andersson

Tel: 0498-26 92 12, e-post
helena.andersson@gotland.se
 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?