LONA – lokala naturvårdsprojekt

LONA-stödet är statligt finansierat stöd till lokala naturvårdsprojekt

Foto: När hembygdsförening

LONA2014

För 2014 har beviljats  LONA stöd till tätortsnära skogar i Viaby samt till  ett ytterligare fiskevårdsprojekt

LONA 2013

För 2013 har en LONA-ansökan för tre olika projekt, alla med anknytnnig till fiske beviljats. 

LONA 2012

Den 28 maj 2012 beslutade Länsstyrelsen om 604 000 kr i stöd till sex nya LONA-projekt på Gotland, inom områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdsröjningar, fiskevård och fågelinventering. Ett av projekten, Tillgänglighet Södra Hällarna är redan genomfört.

LONA 2011

LONA ansökan 2011 bestod av två projekt.  För Väskinde Hembygdsförenings projekt, Jungfruberget, har slutrapport lämnats in. Projektet Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvar pågår  2014. På Södra Gnisvärds samfällighetsförenings hemsida finns också samlad information om LONA-projektet. 

LONA 2010

LONA ansökan 2011 bestod av tre projekt. VOKs projekt, Bättre friluftsspår vid VOK-stugan är fullföljt. Region Gotlands två projekt, Naturvärdeskarta pågår även del av 2015 och Tätortsnära naturstigar pågår t o m 2014.

Verksamhetsrapport för pågående projekt har lämnats in till Länsstyrelsen 1 mars 2014.

På Gotland är det regionen som ansvarar för att LONA-ansökningar, rekvisitioner och årliga rapporteringar lämnas till Länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om stödpengarna. Föreningar och ideella organisationer kan få bidrag till projekt, men inte själva söka direkt hos Länsstyrelsen. De olika organisationernas projekt sammanställs av Region Gotland i en samlad ansökan till Länsstyrelsen.

Stöd kan lämnas till projekt som rör

  • kunskapsuppbyggnad,
  • framtagande av underlag, t ex kommunala naturvårdsprogram,
  • områdesskydd,
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö,
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter samt
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

För frågor om regionens arbete med  LONA-ansökningar kontakta ekostrateg Helena Andersson på Ledningskontoret, tel. 0498-26 92 12. För närvarande finns det ingen information från Naturvårdsverket  om nästa samlade ansökningstillfälle.

Ett LONA-projekt ska vara genomfört inom högst fyra år efter länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden. Ideell tid kan räknas som medfinansiering och värderas då till högst 200 kr per timme. 

Tidigare och  pågående LONA-projekt

Information om pågående och genomförda LONA-projekt på Gotland kommer finns även på  naturvårdsverkets LONA databas http://lona.naturvardsverket.se eller följ länkar via loggorna nedan till Länsstyrelsen respektive Naturvårdsverket

Drygt två miljoner kronor har förmedlats i projektstöd till de projekt som genomfördes på Gotland 2006–2009. Ytterligare cirka två och en halv miljoner kronor är beviljade eller ansökta för pågående projekt 2011–2015. Genomförda eller pågående projekt finns hos tio gotländska föreningar för botanik, idrott, hembygd, friluftsliv och fiske samt hos två av regionens förvaltningar (Barn- och utbildning samt Samhällsbyggnad).

Ladda ned:

Medfinansieringsintyg

Regler och mer information på Naturvårdsverkets och länsstyrelsens hemsida:

Till Naturvårdsverket - Lokala naturvårdssatsningen
Till Länsstyrelsen - Lokala naturvårdsprojekt
Till Svenska Naturskyddsföreningen - Tätortsnära skog
Till Miljömål
Sidan uppdaterad: 9 oktober 2014
Ansvarig för sidan: Helena Andersson

Kontakt

Region Gotland
Ledningskontoret
Ekostrateg Helena Andersson

Tel: 0498-26 92 12, e-post
helena.andersson@gotland.se
 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย