Kvinnokliniken
Blödningsrubbningar

Behandling av blödningsrubbningar

Gränsen mellan normal och riklig menstruation är svår att dra. Upplevelsen av menstruationens mängd och smärta är mycket individuell. Om man trots allt ska sätta ett gränsvärde, brukar en blödningsmängd på 80 ml eller mer betraktas som riklig menstruation.

Ett folkhälsoproblem
En genomsnittlig menstruation uppgår till 30-40 ml.
Uppskattningsvis 10-20% av Sveriges kvinnor lider av rikliga menstruationer. Då nästan var femte kvinna på grund av riklig mens känner sig trött, har svårt att hålla blodvärdet och klara av krav från arbetsliv och familj, är det lätt att förstå att rikliga menstruationer innebär svåra sociala, psykologiska och ekonomiska konsekvenser och är ett folkhälsoproblem.

De vanligaste orsakerna till rikliga blödningar är:


Myom,
muskelknutor, som ökar slemhinnans yta
Polyper, överväxt av livmodersslemhinnan
Hormonrubbningar, till exempel brist på gulkroppshormon
Medfödd blödningsrubbning, till exempel von Willebrands sjukdom

Behandlingen vid rikliga menstruationer anpassas efter orsaken och kvinnans önskemål. På Kvinnokliniken har vi lång erfarenhet av både medicinsk och kirurgisk behandling av blödningsrubbningar:

Medicinsk behandling
Den mest effektiva medicinska behandlingen är tabletter (Cyklokapron, Cyclo-F), som hämmar det enzym som löser upp blodkoagel i livmoderslemhinnans blodkärl. Hormonspiral har visat sig vara mycket effektiv både som preventivmedel och vid behandling av rikliga menstruationer.

Kirurgisk behandling
När medicinsk behandling inte minskar blödningarna tillräckligt eller ger oacceptabla biverkningar, kan kirurgi vara ett alternativ för de kvinnor som ej önskar föda fler barn. Fram till början på 1980-talet var skrapning av livmoderhålan och hysterektomi, borttagande av livmodern, de enda kirurgiska alternativen. Skrapning är ingen effektiv metod för behandling av rikliga blödningar, snarare ett sätt att ställa diagnos och utesluta cellförändringar i livmoderslemhinnan. Hysterektomi däremot kan garantera blödningsfrihet, men kan för många kvinnor upplevas som en alltför stor och definitiv åtgärd. Sedan 80-talet har så kallade ”minimalinvasiva” metoder utvecklats, där man tar bort myom, polyper eller livmoderslemhinnan via livmodershalskanalen.

De alternativa metoder som finns är;
”Hyvlingsmetoden” där man med elektrisk slynga skär bort myom eller polyper.

"Ballongmetoden” innebär att man genom att värmebehandla den blodkärlsfyllda väggen i livmodern åstadkommer koagulation och därigenom minskar blödningarna. Den vanligaste metoden är att livmoderhålan spänns ut av en värmealstrande ballong .

Resultat
Ingreppen sker på operationsavdelningen och de flesta patienter går hem några timmar efter behandlingen. Av de kvinnor som behandlats är 75-80% nöjda med resultatet. Metoden innebär en minskning av blödningsmängden med över 50%. De flesta kvinnor upplever ökad livskvalitet tack vare de minskade blödningarna. En liten möjlighet för graviditet kvarstår efter ingreppet, varför preventivmedel krävs även fortsättningsvis.

Sidan uppdaterad: 12 augusti 2008
Ansvarig för sidan:

Maria Karlström


Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย