Nästa kulturplan - välkommen till dialogmöte!

Foto: Stig Hammarstedt

Om du vill se resultatet av de dialoger som redan har varit, kolla i högerspalten.

Region Gotland inbjuder under våren 2015 till dialog inför den nya kulturplanen som ska träda ikraft 2017. Dialogerna sker områdesvis och behandlar frågeställningen ”Vad behöver kulturplanen innehålla för att stimulera medborgare till ökad kulturell aktivitet?”. Syftet med dialogmötena är att vi som arbetar med kulturplanen ska få input från människor som på olika sätt är verksamma inom kulturens breda fält.

Den som är engagerad i kulturfrågor genom arbete, föreningsliv eller allmänt intresse är varmt välkommen. Tanken är att nästa kulturplan ska innehålla övergripande mål för all kultur på Gotland, dvs inte bara för kultursamverkansmodellens verksamheter som är i fokus i nuvarande kulturplan. Är du engagerad i flera områden kan du anmäla dig till flera kvällar.

På varje möte kommer ovanstående frågeställning att processas genom en dialogmetod som heter O.P.E.R.A. Det är ett effektivt och systematiskt mötesverktyg som skapar delaktighet i en snabb och kreativ process.

Efter önskemål från framtagandet av förra kulturplanen ligger denna gång de flesta möten på kvällstid.

När vi vet hur många som kommer till varje möte bokar vi ändamålsenlig lokal. Därför är det viktigt att du föranmäler dig i så god tid som möjligt. Du anmäler dig via mail, se nedan.

Regionen bjuder på kvällsmacka och kaffe/te.
Plats och lokal meddelas efter anmälan. Vi vill ha din anmälan absolut senast 1 v innan.

Varmt välkommen!

Frågor och anmälan:
Catrine Wikström, kulturstrateg, Region Gotland
Tel: 0498-26 96 48, mobil: 070-447 67 21
catrine.wikstrom@gotland.se

 

  • Scenkonst (Teater, dans, musik) - 3 mars kl 18.30-20.30

  • Konst/Konsthantverk/Form/Design/Hemslöjd - 4 mars kl 18.30-20.30

  • Litteratur/Bibliotek - 16 mars kl 16.00-18.00

  • Utbildning/Folkbildning - 17 mars kl 10.00-12.00

  • Museiverksamhet/Kulturarv/Kulturmiljö - 20 april kl 18.30-20.30

  • Film/Bio/Foto /Spelutveckling - 19 maj kl 18.30-20.30

  • Kulturella och kreativa näringar*/fria professionella kulturskapare* - 28 maj kl 18.30-20.30

(* Med kulturella och kreativa näringar menas företagare inom arkitektur, dataspel, design, formgivning, film, foto, konst, kulturarv, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, scenkonst (teater, dans och musik), slöjd, hantverk och upplevelsebaserat lärande.)

 

------------------------------------------------------------------------------

Kultur kommer från latinets "cultura" som bland annat betyder odling.

Termen "kultur" är mångtydigt och definieras olika i olika sammanhang. Primärt åsyftar den konstarterna, kulturarvet och bildning.

Den kulturella dynamiken innebär bland annat olika former av gränsöverskridningar.

NyheterNyhetsarkiv

RSS-ikon
Publicerad 2015-02-13 16:04 Resestipendium för konstnärer Välkommen att söka resestipendium till vårt årliga kulturutbyte med Landschaftsverband Westfalen Lippe i Tyskland. Sista ansökningsd...
Publicerad 2014-12-12 16:08 Konstkonsult sökes Är du professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande och är intresserad av att arbeta som konstkonsult?
Publicerad 2014-11-04 13:18 Gotlands kulturpris 2014 till Calle Brobäck Region Gotlands kultur- och fritidsnämnd har beslutat att tilldela Calle Brobäck 2014 års kulturpris.
Publicerad 2014-10-01 09:47 Välkommen till träff om Skapande skola läsåret 2015-2016 Inbjudan till kulturaktörer inom alla konstarter: Hur fungerar Skapande skola på Gotland? Välkommen till informationsträff den 16 ok...
Publicerad 2014-09-29 10:00 Visbydagen & Kultur i natten 2014 Den 4 oktober i år arrangeras Visbydagen & Kultur i natten för 19:e gången, och som alltid är utbudet av aktiviteter och evenemang g...
Sidan uppdaterad: 24 mars 2015
Ansvarig för sidan: Johanna Larson

Kontakta oss

Besöksadress:
Björkanderska huset
Skeppsbron 24
62157 Visby

Kulturavdelningschef
Björn Ahlsén
Tfn: 0498-26 96 81, 070-44 77 436

Kulturutvecklare och föreningsfrågor
Madeleine Nilsson
Tfn: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62

Kultursamordnare
Hanna Wärff Radhe
Tfn: 0498-26 96 51, 073-765 80 91 

Kulturplan 2017-2020 - tidplan

Preliminär tidplan och arbetsgång för kulturplan 2017-2020

2015

Mars-maj, sept-okt
Dialogprocesser med föreningsliv, civilsamhälle, det professionella kulturlivet samt med kulturaktörer inom samverkansmodellen.

Nov-dec
Intern handläggning kultur- och fritidsförvaltningen.

2016

Jan- feb
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om remissutgåva.

Feb-mars
Remissperiod, externt och internt.

April
Intern handläggning kultur- och fritidsförvaltningen.

Maj
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om färdig kulturplan.

Aug- sept
Regionstyrelsen beslutar om kulturplanen.

Sept-okt
Regionfullmäktige beslutar om kulturplanen.

Nov
Kultur- och fritidsförvaltningen skickar den nya kulturplanen till Kulturrådet.

2017-2020

Implementering av kulturplan 2017-2020.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย