Söka bygglov, göra anmälan och få rådgivning

Vilka handlingar behövs?
3 ex av nedanstående handlingar. Vad ska en ritning innehålla? Se länk i kolumnen till höger. Ta gärna hjälp av en fackman.

ANSÖKAN

 • Blankett för ansökan kan hämtas i kolumnen till höger.
 • Situationsplan, skala 1:500 eller 1:400
  Karta över fastigheten där projektet och befintliga byggnader ritas in samt mått till fastighetsgränser anges.
 • Byggnadsritning, skala 1:100
  Fasader, sektion, planritningar
  Vad en ritning bör innehålla.
  Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper, nedvikt till A4-format.
 • Anmälan kontrollansvarig

DESSUTOM...

 • Vid om- och tillbyggnad skall uppmätningsritningar inlämnas.
 • Inom detaljplanelagt område krävs normalt nybyggnadskarta.
 • Vid ansökan om förhandsbesked eller nylokalisering utanför planlagt område skall blanketten Vatten- och avloppsförutsättningar lämnas in.

När Er ansökan har inkommit till oss skickar vi en bekräftelse med uppgift om ert ärendes diarienummer och handläggare.

Beslut om bygglov
När Ni fått bygglov sänder vi handlingarna samt ett bevis. Läs noga igenom beviset där det står vilka föreskrifter som gäller och andra tillstånd som skall sökas. Bygget måste påbörjas inom två år, annars upphör bygglovet att gälla.

När får man börja bygga?

 1. Bygglov ska vara beviljat.
 2. Du ska ha fått startbesked från byggnadsnämnden.

Avgifter
Någon vecka efter byggnadsnämndens beslut sänds en faktura på avgiften. Den är beräknad enligt taxa fastställd av regionfullmäktige.

NyheterNyhetsarkiv

Publicerad 2013-11-01 11:33 Kom till företagsdrop-in i Donnerska Torsdag 7 november och torsdag 5 december kl 15-19 i Donnerska Huset i Visby arrangeras det återigen företagsdrop-in.
Publicerad 2013-09-19 08:19 Företagare – välkomna till drop-in i Donnerska huset Du som företagare har säkert en hel del frågor och funderingar gällande bygglov, allmän platsmark, trafikfrågor, alkohol- eller andr...
Publicerad 2013-09-19 08:19 Företagare – välkomna till drop-in i Donnerska huset Du som företagare har säkert en hel del frågor och funderingar gällande bygglov, allmän platsmark, trafikfrågor, alkohol- eller andr...
Publicerad 2012-12-20 11:18 Bygglovkön är borta! Nu finns det inga bygglovansökningar i kö på Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning! - Vi har lyckats effektivisera processerna...
Sidan uppdaterad: 20 januari 2014
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.