Bygglov och rådgivning

Här finner du det mesta du behöver veta för att få veta mer om bygglov och hur du går tillväga. BygglovsGuiden nedan tar dig steg för steg genom processen. Kontakta vår kundtjänst om du har ytterligare frågor.

Att söka bygglov

En hållbar och demokratisk samhällsplanering förutsätter att byggandet inte sker planlöst, utan att marken används till det som är lämpligast samt att det som byggs är beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen, som är reglerad i bygglagstiftningen.

Skälet till att man behöver söka bygglov är alltså att det i de flesta fall är ett lagkrav. Men allt byggande kräver inte bygglov, det finns undantag. Om man ertappas med att ha byggt svart eller gjort något annat otillåtet kan man drabbas av byggsanktionsavgifter.

Så här går det till:
  • Först tar du reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Ligger tomten inom detaljplanerat område finns ibland färdiga bestämmelser om vad som tillåts. Ligger den utanför är det Region Gotlands översiktsplan som är rådgivande.
  • Ska du bygga ett helt nytt hus på ej detaljplanerad eller avstyckad mark ska du söka ett förhandsbesked.  Då får du svar på frågan om marken är lämplig att bebyggas.
  • En bygglovsansökan ska vara skriftlig på Regions Gotlands blankett. Till ansökan ska du bifoga de ritningar som behövs för att beskriva vad du vill göra. Dessutom ska du anmäla den som du anlitar som kontrollansvarig.
  • Eventuellt ska ett tekniskt samråd hållas innan bygget får påbörjas.
  • I de flesta fall får bygget inte påbörjas innan man fått ett startbesked. Det kan bli dyrt att inte vänta in det eftersom man kan drabbas av dryga byggsanktionsavgifter.
  • När ditt bygge är klart och alla krav är tillgodosedda utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked som innebär att du får börja använda det byggda. Även här är det viktigt att invänta slutbeskedet eftersom du annars kan drabbas av straffavgifter.
  • Om du gör din ansökan med hjälp av BygglovsGuiden hittar du förklaringar till alla begrepp. Du får också veta vad du kan göra för att din ansökan skall kunna behandlas så fort som möjligt.

Sidan uppdaterad: 14 oktober 2015
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakta oss

Öppettider kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00
Måndag-fredag kl 9-15
dag innan röd dag kl 9-13
 
Öppettider för besök

Visby
Tisdagar och torsdagar kl 9-10
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby

Hemse
Onsdagar kl 10-12
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 58

E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

 

Ändringar i plan- och bygglagen

Attefallshus kräver en anmälan

I och med lagförändringen kommer man bygglovsfritt få bygga bland annat ett komplemenbostadshus om 25 kvadratmeter. Observera dock att det inte gäller på hela Gotland och det ändå krävs en anmälan till Region Gotland.

Fråga först - bygg sen
Ta kontakt med Kundtjänst Bygglov för att få veta vad som gäller just din fastighet.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?