Söka bygglov, göra anmälan och få rådgivning

ANSÖKAN

 • Blankett för ansökan kan hämtas i kolumnen till höger.
 • Situationsplan, skala 1:500 eller 1:400
  Karta över fastigheten där projektet och befintliga byggnader ritas in samt mått till fastighetsgränser anges.
 • Byggnadsritning, skala 1:100
  Fasader, sektion, planritningar
  Vad en ritning bör innehålla.
  Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper, nedvikt till A4-format.
 • Anmälan kontrollansvarig

DESSUTOM...

 • Vid om- och tillbyggnad skall uppmätningsritningar inlämnas.
 • Inom detaljplanelagt område krävs normalt nybyggnadskarta.
 • Vid ansökan om förhandsbesked eller nylokalisering utanför planlagt område skall blanketten Vatten- och avloppsförutsättningar lämnas in.

När Er ansökan har inkommit till oss skickar vi en bekräftelse med uppgift om ert ärendes diarienummer och handläggare.

Beslut om bygglov
När Ni fått bygglov sänder vi handlingarna samt ett bevis. Läs noga igenom beviset där det står vilka föreskrifter som gäller och andra tillstånd som skall sökas. Bygget måste påbörjas inom två år, annars upphör bygglovet att gälla.

När får man börja bygga?

 1. Bygglov ska vara beviljat.
 2. Du ska ha fått startbesked från byggnadsnämnden.

Avgifter
Någon vecka efter byggnadsnämndens beslut sänds en faktura på avgiften. Den är beräknad enligt taxa fastställd av regionfullmäktige.

NyheterNyhetsarkiv

Publicerad 2014-08-08 10:38 Begränsat öppethållande hos kundtjänst för bygglov Kundtjänst bygglov kommer att hålla helt stängt måndagarna 11/8 och 18/8 samt fredagarna 15/8 och 22/8.
Publicerad 2014-07-02 08:12 Ny bygglag idag Idag, onsdag den 2 juli, träder den nya "Attefallslagen" i kraft.
Publicerad 2014-06-27 15:31 Kundtjänst Bygglov stängd 30 juni Måndagen den 30 juni är Kundtjänst Bygglov stängd.
Publicerad 2014-06-18 10:50 Ingen byggnadsinspektör i Hemse under sommaren Fram till 1 september kommer det inte finnas någon byggnadsinspektör stationerad på samhällsbyggnadsförvaltningens Hemsekontor.
Sidan uppdaterad: 16 september 2014
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakt kundtjänst Bygglov

Vid frågor ring kundtjänst
Öppettider måndag-fredag kl 9-15
P.g.a. utbildning öppet enl följande:
Onsdag 17/9 öppet 13-15
Torsdag 18/9 öppet 9-12
Fredag 19/9 STÄNGT

dag innan röd dag kl 9-13
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se
 

Drop-in tisdagar och torsdagar kl 09-10
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby

Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Ändringar i plan- och bygglagen

Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov - Attefallshus. Men anmälan krävs!

I och med lagförändringen kommer man bygglovsfritt få bygga bland annat ett komplemenbostadshus om 25 kvadratmeter – men det gäller inte hela Gotland och det krävs en anmälan till Region Gotland!

Fråga först - bygg sen!
Ta kontakt med Kundtjänst Bygglov för att få veta vad som gäller just din fastighet.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย