Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kundtjänst bygglov

E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se
Telefon:  0498-26 90 00, knappval 2
Telefontid: Måndag-fredag klockan 9-11

Kundtjänst företagsärenden och flerbostadshus

E-post: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se
Telefon: 0498-26 91 91
Telefontid: Måndag-fredag klockan 9-11

Bokning av möte med handläggare görs via e-post.

Öppettider för besök

Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Måndagar och torsdagar kl. 9-10

Hemse
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 58
Onsdagar och fredagar kl. 10-12
 

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Installation av eldstad / rökkanal

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Följande arbeten kräver en anmälan:

 • nyinstallation av rökkanal eller skorsten

 • nyinstallation av kakelugn, vedspis eller braskamin

  • att riva en befintlig murspis och sätta in en braskamin räknas som nyinstallation

 • nyinstallation av värmepanna

 • installation av braskassett

 • byte av bränsleslag i befintlig panna*

 • byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag*

* Kontakta skorstensfejarmästare för mer information, www.bfb.se eller 0498-210707.


Det krävs ingen anmälan för:

 • att ersätta en braskamin, vedspis eller kakelugn med en annan av likvärdig typ

 • byte av en värmepanna mot annan med samma bränsleslag

 • renovera befintlig eldstad, braskamin, värmepanna, kakelugn eller vedspis

 • att låta en sakkunnig entreprenör glidgjuta eller montera ett insatsrör i befintlig skorsten

OBS! Tänk på vikt och effekt, om någon av dessa förändras avsevärt räknas den nya eldstaden troligtvis inte som likvärdig.

Här gör du din anmälan:

E-tjänst - Anmälan installation av eldstad och rökkanal 


Vad behöver du skicka in:

 • Anmälningsblankett

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som berörs av installationen

 • Planritning som visar var i byggnaden installationen ska ske

 • Kontrollplan - ingår i anmälningsblanketten (Separat kontrollplan krävs i vissa fall)

 • Vid nyinstallation av skorsten/rökkanal krävs dessutom följande handlingar:
 • Fasadritning där skorstenen är inritad

 • Sektionsritning där skorstenen/rökkanalen är inritad

En installationsbesiktning, utförd av fristående sakkunnig besiktningsman, ska alltid utföras.

Notera att vissa installationer av bland annat skorstenar kan kräva bygglov. Kontakta gärna kundtjänst för bygglov för mer information.

Checklistor

Blanketter

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2017
Ansvarig för sidan: Madeleine Johansson
Tips för en lyckad installation
 • Ta alltid kontakt med en skorstensfejarmästare innan installationen för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar. Det minskar risken för brand och du kan undvika onödiga kostnader.
 • Tänk på att skorsten bör mynna över nock och vara minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger.
 • Kontrollera alltid att bjälklaget klarar av vikten av eldstaden. Vid osäkerhet, låt någon sakkunnig inspektera bjälklaget.
 • Eld förbrukar mycket syre från rumsluften. Se till att rummet har god ventilation. Det bästa är att eldstaden får luft direkt utifrån.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย